Skip to main content

ПОЛИЦИЈСКА БРИГАДА – ЧЛАН 173a НАГРАДА ИЛИ КАЗНА?


Полицијска бригада основана је након Другог светског рата 1946. године као Коњички ескадрон милиције да би током своје историје више пута мењала назив. У својој историји имала је девет команданата. Слава јединице је Ђурђевдан. Данас Полицијска бригада егзистира у саставу Полицијске управе за Град Београд и има статус посебне јединице. Обавља послове обезбеђења јавног реда и мира, спречавања насиља на спортским приредбама и другим јавним скуповима, затим врши пружање помоћи у извршењима као и друге високоризичне задатке на територији Града Београда као што су: угрожавање безбедности и имовине у већем обиму, обављање послова оперативно-техничке и противдиверзионе заштите, решавање кризних ситуација изазваних терористичким дејствима и масовним убиствима (тзв. „АМОК“ ситуације) у сарадњи са специјалном и другим посебним јединицама полиције. Полицијска бригада такође може бити ангажована и на територији других полицијских управа по одобрењу директора полиције.

Полицијска бригада од настанка па до данас у своме саставу имала је специјалистичке чете. Чету коњаника, чету водича службених паса, чету за противдиверзиону заштиту, као и механизовану јединицу са посебним и специјалним возилима опремљеним воденим топовима, борбена оклопна возила (БОВ) као и чету опште намене.

Јединица је одувек обављала најсложеније и наризичније задатке како у самој престоници, тако и на целокупној територији државе у зависности од ситуације и потреба. Тако, је учествовала у демонстрацијама деведесетих, 5. октобра… Ни ратна дејства деведесетих година нису заобишли ову јединицу где су њени припадници активно учествовали. Јединица је увек безпоговорно и максимално професионално извршавала све задатке које је сваки државни врх пред њу постављао. У периоду од 1992. године до 1998. године јединица је имала статус посебне јединице полиције. Због чега је овај статус јединици 1998. године укинут никоме није јасно, с обзиром да је поменуте године јединица обављала специјалне задатке на територији АП Косова и Метохије, али једно је сигурно, учињена је огромна неправда према самој јединици али и људима који су је чинили. Данас је та неправда исправљена и јединици је враћен статус посебне јединице полиције, али последице које су проистекле из те неправде данас осећају ветерани јединице.

Наиме, према важећим одредбама члана 173а Закона о полицији, сви припадници посебних јединица полиције који имају 15 година стажа у тим јединицама и 45 година живота на лични захтев могу остварити право на пензију до краја текуће године. Припадницима Полицијске бригаде је практично онемогућено да остваре ово право јер јединица у већ поменутом периоду није имала статус посебне јединице. Тиме су умногоме оштећени ветерани јединице, али да зло буде веће постоје озбиљне индиције да ће исте те људе који су на својим плећима изнели најтеже периоде за овај народ и земљу сада пребацити у друге организационе јединице министарства чиме ће им се начинити додатна неправда и на крајње ниподаштавајући начин одузети статус. Практично, те људе ће избацити из Полицијске бригаде и распоредити по полицијским станицама и испоставама на територији ПУ за Град Београд. Углавном су то припадници 4. батаљона Полицијске бригаде. Ти људи овако нешто нису заслужили и надамо се да ће врх министарства изнаћи адекватно решење за ове припаднике да би достојанствено наставили да служе својој јединици, министарству, народу и држави!

Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ