Skip to main content

СГ Зајечар – подела хуманитарних пакета


Дана 14.02.2012. године у 12,00 сати у Зајечару у ул. Генерала Гамбете бр.88 у просторијама Центра за Социјални рад, Синдикат српске полиције, Синдикална група у Зајечару, захваљујући људима хуманог срца извршила је поделу хуманитарних хигијенски пакета (који су прикупљени кроз донацију) социјално најугроженијим породицама које је одредио Центар за социјални рад у Зајечару.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ