Skip to main content

СЕДМИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТРА


Београд, 10.07.2018 – У Палати Србија одржан је седми овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, чланови ГО ССП Срђан Трајковић, Зоран Стојчић и Марко Москић.

Разговарало се о следећим темама:

 1. Свим организационим јединицама упућена је депеша Дирекције полиције, у којој се наводи да је приликом обављања полицијских послова, односно, примене полицијских овлашћења провера и утврђивање идентитета лица и заустављање и преглед лица, предмета и саобраћајних средства обавеза сачињавања „ПИЛ“ обрасца и Извештај „22А“. На терену се јављају следећи проблеми:

– Поједини руководиоци услед лошег тумачења депеше издају сасвим другачија наређења, нпр: да се примена ових полицијских овлашћења заводи у ЕДД (у ПУ Шабац се заводе чак и легитимасана лица, прекршаји по ПНС и тд.),  у ПИ Апатин заменик командира издаје  наређење да се „ПИЛ“ и „Л1“ попуњавају у свим случајевима…
– Полицијски службеници често остају дуже од радног времена како би попунили ове акте, што изискује прековремени рад и наравно нове трошкове по МУП.

С тим у вези, како би смањили трошкове, а убрзали рад, Синдикат српске полиције предлаже:
–  Да се Извештај о примењеном овлашћењу измени;
– Да се укине непотребни ПИЛ образац, јер се у сваком случају проверена лица налазе и у електронској апликацији „Провера идентитета“, а притом се попуњава и Извештај о примењеном овлашћењу;

Заменик начелника Управе полиције господин Гарчевић се делимично сложио са наведеним предлогом. Свесни су и у Управи полиције да ручно попуњавање обрасца „ПИЛ“ и „22А“ изискује много времена, нарочито у последње време, због спровођења низа акција. Закон о евиденцијама и обради података у  области унутрашњих послова је прописао начин вођења евиденција, међутим, још увек важеће Упутство о станичним евиденцијама које МУП примењује у пракси предвиђа примену ових образаца.

Тежња Управе полиције је формирање обједињених образаца, а да се на терену користе електронски читачи докумената.  Биће потребно времена успоставити овакав систем, у плану је израда новог Упутства о евиденцијама, а уколико буду одобрена новчана средства, и набавка читача.

Издата наређења у ПУ Шабац и ПИ Апатин, као и евидентирање проверених лица у електронском дневнику догађаја, наишла су на подсмех присутних. Синдикат српске полиције сматра да руководиоци на овакав начин желе добити „плусеве“ код надлежних у Дирекцији, јер ће на овај начин статистички приказити повећање резултата у раду. Добили смо обећање да ће овај проблем бити решен, јер се ради о погрешном тумачењу депеше.

 1. Вишак радних сати у СВС Ниш

Заменик начелника СВС Горан Николић је на шестом месечном састанку у Кабинету обећао да ће сати бити обрачунати, а Споразуми понуђени након две недеље од дана састанка. Наравно, то се није догодило, а проблеми су тек ескалирали, јер већина запослених у УВС није упозната колико  вишка радних сати имају, услед недобијања редних листи. Шефови смена и командири  чета то користе, а по усменом наређењу команданта Срђана Николића, уручили су запосленима потписивање Захтева за коришћење одсуства, на име вишка радних часова, у размери 1:1. Оваква њихова одлука је свесно признање непознавања Закона, ПКУ и других прописа. Упућен је допис начелнику Управе за ванредне ситуације у Нишу Срђану Митровићу,  на који нисмо добили одговор. 

Од стране УВС Ниш, Сектору за људске ресурсе прослеђен је предлог Споразума о вансудском поравнању 20.06.2018. године за све подносиоце, а уз предлог Споразума, достављена је и обимна документација на 1440 страница. Различити начини тумачења, евидентирања и обрачуна вишка сати, допринели су настанку многобројних грешака. Ово је један од кључних разлога кашњења коначног решења вишка радних сати у УВС Ниш.

 1. Ватрогасци Горњег Милановца за дежурство у Гучи годинама раде под шатором, без могућности употребе тоалета и пијаће воде. У кишним данима, у шатору се појављује блато и немогуће је боравити у њему. Камиони прокишњавају, имају велика оштећења од корозије и налазе се у веома лошем стању. Насупрот њима, ватрогасци из Чачка који дежурају на улазу у Гучу, раде у просторији која поседује мокри чвор и потребно је бар сличне услове обезбедити и ватрогасцима из Горњег Милановца.

Господин Малешић је рекао да се по Плану ангажовања и дејстава,  ватрогасци распоређују близу кључних и критичних места где постоји могућност за интервенцијом. Ангажовање под отежаним условима и специфичним подручјима, прати и исплату посебне накнаде, коју ће ватрогасци добити. Нажалост, у овом случају, не постоји могућност неких великих промена.

 1. Ближи се почетак музичких фестивала Гуче и Егзита, неминовно је да ће доћи до повећаног броја ангажованих полицијских службеника и ватрогасаца и већег оптерећења у раду, под отежаним условима. Дан пре овог састанка, Синдикат српске полиције послао је допис министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу, како би на време проширио и изменио Одлуку о утврђивању специфичних подручја на којима запослени у МУП-у раде под отежаним теренским условима и да се утврди висина посебне накнаде у износу од 1000 динара по дану ангажовања. 

Господин Малешић се сложио са предлогом и напоменуо да и Дирекција полиција чини додатне напоре око поштовања права полицијских службеника, али и додатног награђивања приликом обављања службених задатака. Добили смо обећање да ће Дирекција полиције дати додатне аргументе за измену Одлуке и утврђивање износа посебне накнаде.

 1. Приликом уноса податка у систем, ради сачињавања записника о увиђају саобраћајних незгода, полицијски службеници морају унети ГПС координате X и Y. Велики број полицијских службеника не поседује ГПС уређаје, тако да, једино приликом повратка у ПИ морају преко странице http://mupgis/wgslokacija/ одређивати координате. То не представља проблем када се саобраћајна незгода догоди у насељеном месту, односно, улици која има кућне бројеве. Али, ван насељеног места је немогуће одредити тачне координате, и често настају грешке. Захтевамо набавку за поједног ГПС уређаја је за сваку ПИ, односно ПС.

Из Управе саобраћајне полиције обратио се господин Ивица Станковић, који нам је пренео да осигуравајућа друштва у својим захтевима инсистирају на тачна позиционирања по координатама. Надлежни у УСП су свесни недостатка ГПС уређаја и додао да је задња набавка ових уређаја била 2014. године, од стране АМС, путем донације. Добили смо информације и да су опредељена средства за набавку нових 40 возила за вршење увиђаја, а у саставу ових возила, између осталог, биће и ГПС уређаји.

 1. У већини европских држава (један од примера је МУП Црне Горе), јавно је на њиховим сајтовима истакнута систематизација, или бар један део који се тиче радних места у МУП-у. У нашем министарству није тако, а нови акт о унутрашњем уређењу и систематизацији, усвојен пре неколико дана од стране Владе Републике Србије, и овог пута носи ознаку „строго поверљиво“. С обзиром да се прилагођавамо начину и систему рада колега из Европе, захтевамо скидање ознаке.

Господин Анђелковић из Сектора за људске ресурсе нас је демантовао око образложења теме. Сматра да смо направили грешку и да Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији не носи ознаку „строго поверљиво“, већ „интерно“, што представља велики корак напред у односу на раније. На питање председника ССП Лазара Ранитовића,  каква је разлика у погледу добијања, односно, увида у систематизацију, од стране запослених, добили смо одговор да запослени који поседују Сертификат за приступ тајним подацима „ИНТЕРНО“, могу видети садржај систематизације. 

Напомена:  Сертификат „ИНТЕРНО“ поседује већина запослених у МУП-у.

 1. СОЛИДАРНА ПОМОЋ

И ове године, касни се са исплатом солидарне помоћи запосленима у МУП-у. Сви рокови су пробијени, а дата обећања неиспуњена. Запослени негодују, поједини покрећу судске спорове. Како време одмиче, Комисији пристижу нови предмети и допуна документације и тврдимо да ће исплата солидарне помоћи за захтеве поднете у другом кварталу ове године, такође каснити.

Одговор је дао господин Анђелковић и изнео је следеће податке:

Закључно са 01.06.2018. године одрађено је:

 • 522 решења за рођење детета запосленог ( 2016. година – 12, 2017. година – 180, 2018. година – 330);
 • 589 решења за смрт запосленог или ужег члана породице (2016. година – 4, 2017. година – 142, 2018. година – 443);
 • израда решење за дужу и тежу болест запосленог или члана његове уже породице је току, имајући у обзир многобројних проблема приликом допуне документације. Велики број захтева се мора допунити, најчешће фискалним рачунима и обрасцима у форми сагласности за обраду података.

Имајући у обзир да запослени нису упућени и не поседују образац „Сагласност за обраду података“, затражили смо да Сектор за људске ресурсе достави Синдикату српске полиције примерак.

 1. ПУТНИ ТРОШКОВИ У ПС УБ. У питању је још једна ПС, где се путни трошкови не обрачунавају у складу са Правилником, али и инструктивним депешама.

Контактиран је начелник ПУ Ваљево, који се изјаснио да се путни трошкови обрачунавају у складу са свим прописима. Синдикат српске полиције сматра да је и овог пута Дирекција полиције добили полуистините информације и у наредном периоду доказаћемо да су наши наводи оправдани. У том случају, Председник ССП Лазар Ранитовић је захтевао од Дирекције полиције да предузме одређене мере и због грешака иницира покретање дисциплинских поступака према одговорним лицима.

   9. СВС у Новом Пазару нема испред свог објекта хидрант за пуњење ватрогасних возила, већ користе градске хидранте. Како се градски хидранти налазе у ужем центру града, а имајући у виду уске улице у Новом Пазару, број становника и возила, губи се драгоцено време за пролазак кроз саобраћајне гужве, ради пуњења возила водом. До објекта СВС у Новом Пазару је стигла сва потребна инфраструктура и постављен је хидрант, али тек настаје главни проблем – прикључак на водоводну мрежу. Потребно је што пре реализовати прикључак на градску водоводну мрежу, јер од времена којје је потребно за одлазак на градске хидранте, може зависити спасавање нечијег живота.

Дирекција полиције је извршила све неопходне провере, а притом је контактирана и градска власт у Новом Пазару. Овај проблем биће решен у будућем периоду, нажалост, не одмах, јер је пре предузимања било каквих активности, потребно да локална самоуправа изврши промену урбанистичких планова.

     10. Интернетом круже фотографије полицијских службеника, који услед недостатка обуће на посао долазе у патикама разних боја. Чињеница да је обућа дотрајала, када можемо очекивати набавку службене обуће за летњи пери

До краја године, свим полицијским службеницима биће подељена унифицирана обућа – службене патике за летњи и зимски период.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ