Skip to main content

ССП за борбу против корупције!


Број:  59и /011
Београд, 09.12.2011.године

На дан борбе против корупције, суочени смо са горком чињеницом да 63% грађана сматра да је полиција Србије корумпирана. Посебно забрињава чињеница да грађани сматрају да је полиција превише корумпирана да би истражила случајеве корупције, то мишљење ове године заступа 72% испитаника  у истраживању Медијум Галупа на тему „Истраживање јавног мњења о корупцији у Србији“.
Веома нас забрињава став грађана о корумпираности друштва и полиције као и улози полиције у борби против корупције. Сматрамо да држава и Министарство, уз контролу цивилног сектора треба активније да узме учешће и избори се са овим друштвеним проблемом. Пре свега сматрамо да МУП мора да оформи посебну јединицу или одељење које ће се истински а не декларативно бавити овом проблематиком.
Полиције у околним земљама на својим веб сајтовима омогућиле су грађанима да анонимно електронским путем пријаве корупцију, постоје бесплатни телефони који су у функцији 24 сата. Спроводе се посебне пропагандне акције за борбу против корупције. На жалост у МУП Србије тако нешто није могуће. И ко онда грађанима може објаснити да МУП чини све у борби против корупције?“ – Истиче Глишо Видовић, председник ССП.
Сматрамо да корупцију у МУП, по облицима и мaнифестацијама треба делити на два основна дела, и то на корупцију интерног и екстерног карактера, односно на унутрашњу и спољну корупцију.
Највише нас забрињава интерна корупцију на високом нивоу која је системског карактера и односи се на сам врх Министарства и уплит политичког утицаја на рад и функционисање Министарства и полиције што представља висок ниво друштвене опасности. Односи се на јавне функционере који својим функцијама остварују утицај или врше притисак на стручни рад потчињених службеника у циљу остваривања личне или партијске добити.  
С  друге стране, код корупције екстерног карактера, односно спољне корупције, њу треба посматрати као корупцију ниског нивоа друштвене опасности. Ова врста корупције, најчешће се односи се на полицajце на улици или шалтерске раднике. У овом случају, можемо истаћи да полиција у највећој мери није корумпирана и да највећи део службеника запослених у Министарству поштено обавља своје послове.
Синдикат српске полиције залаже се за искорењивање корупције у полицији и друштву а наши чланови дају пример професионалног рада у Министарству. Истичемо да међу нашим члановима има одликованих хероја, добровољних давалаца крви и донора органа и хуманих људи спремних да у сваком тренутку помогну грађанима.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ