fbpx
Skip to main content

Прихваћена иницијатива за награђивање у ПС Вршац


На иницијативу члана ГО и председника Синдикалне групе Вршац Далибора Вукића, награђени су полицијски службеници увећањем коефициента плате за један месец. Командир ПС Вршац је прихватио предлог те су награђени: Димитрије Рогач,  Александар Радовановић, Владимир Ивошевић, Горан Грба, Горан Личина.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА  ВРШАЦ
-КОМАНДИРУ-
Предмет: Иницијатива за награђивање полицијских службеника
Од 15. 01. до 29. 01 .2012. године у Србији је одржано Европско првенство у рукомету. Један од градова домаћина био је и Вршац, где је био ангажован велики број припадника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ради успешне реализације безбедносних задатака.
Сви радно способни полицијски службеници Саобраћајне полицијске испоставе Вршац били су ангажовани на извршењу безбедносних задатака без обзира на врсту делатности коју су обављали у наведеном времену.
Увећање од двадесет процената на лични доходак добили су они полицијски службеници Саобраћајне полицијске испоставе Вршац, који су били одређени по плану обезбеђења рукометног првенства.
Међутим, чињеница је да је одређен број полицијских службеника био ангажован ван плана који су били на пословима регулисања саобраћаја и патролној делатности и имао одређену одговорност према задатим задацима, сматрамо да је послодавац пропустио да их награди, што произилази из следећег :
–          У време одржавања првенства темпретура су биле веома ниске, са повременим падавинама, а полицијски службеници су на отвореном стајали већином радног времена.
–          Полицијски службеници који су били у раскрсницама и имали су задужење да регулишу саобраћај приликом проласка возила под пратњом и појачане фреквенције саобраћаја , из чега произилази да је сама присутност полицијског службеника у истој,  један од видова обезбеђења а нису уврштени у план обезбеђења.
–          Патроле су у току одржавања утакмица биле ангажоване на обезбеђењу аутобуса који су били паркирани у Вршцу на једном делу дужином улице    Жарка Зрењанина , као и других возила грађана која су остављали у близини спортско-пословног центра „Миленијум“, током одигравања утакмица .
Сходно наведеним чињеницама да су били распоређени на пословима регулисања саобраћаја и вршења патролне делатности, Синдикат српске полиције- Синдикална група Вршац подноси иницијативу да се награде увећањем у одређеном проценту на лични догодак следећи полицијски службеници,

–          Димитрије Рогач
–          Александар Радовановић
–          Владимир Ивошевић
–          Горан Грба
–          Горан Личина

У Вршцу : 01. 03. 2012. године

Члан главног одбора ССП
Председник ССП-СГ Вршац
Далибор  Вукић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ