Skip to main content

Активност Синдикалне групе Лазаревац


Допис командиру полицијске станице поводом неадекватно организованог превоза полицијских службеника!

Полицијска станица Лазаревац

– Командиру ПИ

Поштовани,

Синдикату српске полиције – синдикалној групи Лазаревац, обратило се више радника ПС Лазаревац, који су исказали негодовање због изазваног осећаја непоштовања и понижења. Налазимо да у изнетом постоји основ, па Вам се у вези тога и обраћамо. Наиме, дана: 05.06.2013. године, ПС Лазаревац је за потребе одласка радника на већ заказану наставу бојевог гађања, организовала превоз полицијских службеника на релацији од Лазаревца до Земуна и назад. За ове потребе је коришћено и специјално наменско возило за превоз лица лишених слободе зв.“Марица“.

Поводом овог случаја ССП СГ Лазаревац изражава оштар протест, јер сматрамо да је овакав вид употребе специјалног возила „Марице“ крајње непримерен а није ни наменски. Посебно наглашавамо као непримерено то да се на овакав начин врши превоз полицијских службеника и то у делу возила предвиђеном и намењеном за превоз лица лишених слободе. Мишљења смо да се тиме нарушава достојанство и углед полицијских службеника ПС Лазаревац.

За овакву намену (одласка на наставу бојевог гађања) морала би се обезбедити возила МУП, намењена за превоз полицијских службеника, дакле, аутобус (мини бус) или довољан број службених путничких возила.

Знамо да су финансијска средства лимитирана и да преко ноћи не можемо добити услове рада достојне службе коју представљамо. Верујемо и да МУП нема довољан број потребних аутобуса и да је то тешко отклонити. Али оно што се ипак може урадити је прилагођавање Плана и програма обуке и његово усклађивање са реалним могућностима. Уколико се за ову конкретну потребу није могао обезбедити адекватан превоз радника, настава бојевог гађања није се ни морала одржати тог дана, односно могла је се и одложити док се не стекну бар основни услови.

Овим и оваквим понашањем, наш Послодавац показује крајње одсуство бриге за достојанство и услове рада полицијских службеника. Уверени смо такође да у ово време сви ми морамо повести више рачуна о правима свих. Нарочито сада, када разне НВО брину о поштовању права, па и правима задржаних лица и условима у просторијама за задржавање, где се у случају непоштовања прописаних стандарда чак изричу и мере забране употребе таквих просторија.

Захтевамо од Вас, као челног човека наше организационе јединице и особе од ауторитета, да у предстојећем раду имате у виду напред изнето, како се исте или сличне ствари убудуће не би догађале а све зарад адекватне заштите и права радника, као и пружања добре и примерене слике рада нашег Министарства у јавности. Уколико у том настојању и намери одбране достојанства наше професије наиђете на проблем или евентуално неразумевање виших инстанци, желимо да Вас уверимо да ће Вам наш Синдикат у томе пружити сву своју подршку и активну помоћ.

Никола Иванковић

председник СГ Лазаревац


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ