Skip to main content

Активности СГ Нови Сад: Наградити припаднике ИЈП!


Заменику начелнака ПУ Нови Сад

Поштовани господине Крстићу,

Полицијски службеници ПС Тител, кoји су били ангажовани као припадници ИЈП у јануару месецу 2013. године, нису били награђени за ово ангажовање у складу са Депешом МУП РС број 145 од 28.05.2006. године.

Када су увидели на награда не постоји на јануарској заради која им је исплаћена у фебруару 2013. Године, обратили су се командиру ПС Ђорђић Драгану, који им је усмено саопштио да је неблаговремено упутио предлог за награђивање, те да исти његовом грешком није ни разматран, а награда није исплаћена.

Молимо Вас да извршите проверу наших навода, те уколико се уверите да су исти тачни, предлажемо Вам да неправду учињену према запосленима исправите и у складу са депешом број 145. наложите исплату награде за конкретно јануарско ангажовање ангажованим припадницима ИЈП са подручја ПС Тител при следећој исплати зараде.

Хвала на разумевању, надамо се брзој реакцији

Ненад Љубишић,
председник СГ Нови Сад


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ