Skip to main content

Активности СГ Вршац


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ
– НАЧЕЛНИКУ

Поштовани господине Георгијевски,

У складу са потписаним Споразумом о сарадњи и социјалном дијалогу, између Министарства унутрашњих послова и Синдиката српске полиције (депеша бр. 01-8950/12-10 од 05.11.2012.године, и нашом досадашњом коректном сарадњом, циљу заштите интереса грађана, наших чланова и запослених, у обавези смо да од Вас затражимо одговоре на нека од питања која се односе на рад Одељења за ванредне ситуације у Панчеву, односно на рад свих подређених испостава Одељења за ванредне ситуације у Панчеву :

1. Да ли неке категорије радника Одељења за ванредне ситуације у Панчеву обављају, односно да ли има потребе да обављају пасивно дежурство, или да ли су у режиму приправности?

2. Да ли се тој категорији радника пасивно дежурство-приправност плаћа?

3. Да ли се води евиденција рада радника приликом доласка на посао, односно да ли им се издаје решење када ако су пасивно дежурни, или када су у приправности?

Подаци су нам потребни ради анализе и сагледавања стања на терену или даљег поступања.

С поштовањем,

 Члан ГО ССП
Председник ССП СГ Вршац
Далибор Вукић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ