Skip to main content

Активности СГ Вршац – одговор на допис


Председник СГ Вршац Далибор Вукић, упутио је допис начелнику ПУ Панчево Звездану Радојковићу у коме је тражио одговоре да ли у ПУ Панчево постоје упражњена радна места са четвртим степеном стручне спреме  на управним пословима и да ли су полицијски службеници са статусом ОСЛ привремено распоређени на управним пословима.

Одговор ПУ Панчево можете пронаћи на фотографији дописа који је у прилогу.

Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ