Skip to main content

AПЕЛ: Председниче, премијеру, господо министри, помозите да полицајци коначно добију СВОЈ кров над главом!


Београд, 8.12.2016 – Коначно, и на опште задовољство запослених у МУП-у, дочекана је вест да ће после дугогодишње неправде бити решено стамбено питање и стамбени статус запослених у МУП-у којима су додељени станови предходних година, али који то право нису могли остварити услед правног вакуума узрокованог изменама законских и подзаконских аката, односно новим Законом о становању и одржавању зграда.

Влада је на седници 17.11.2016. године коначно усвојила Предлог Закона о становању и одржавању зграда и упутила га у скупштинску процедуру.

Међутим, 2.12.2016. године, након објављивања чланка у дневном листу „Блиц“ о могућим злоупотребама у погледу омогућавање откупа државних вила од стране државних функционера, потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић је дала саопштење за јавност да ће из Предлога закона о становању и одржавању зграда бити уклоњени чланови 153, 154. и део члана 152, а који се односе на питање права откупа станова у јавној својини.

Поштујући новинарско занимање и професију, више је него очигледно да је у конкретном случају на својеврстан начин „злоупотребљена“ новинарска професија, имајући у виду да се законска решења у конкретном случају односе само на „обичне“ људе који дуги низ година чекају да реше своје животне и егзистенцијалне муке и проблеме у погледу стамбеног статуса.

stanoviНаиме, одредбама чланова 152, 153. и 154. предложеног Закона о становању и одржавању зграда се ни на који начин и ни под којим условима није предвиђена могућност да се станови које користе државни функционери по основу „службени станови“ могу откупити. Предметни чланови искључиво се односе на могућност откупа станова који су додељени запосленим у законом спроведеном поступку по Уредби о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника државне својине („Службени гласник РС”, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06-УС, 10/07, 107/07 и 68/09) и Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 102/10 и 117/12 – УС). Поступку доделе станова претходио је оглас или конкурс на којем су могли да учешће узму сви запослени у органу или организацији, под строго дефинисаним условима и правилима.

С друге стране, члановима 152, 153. и 154. је искључена могућност откупа станова које државни функционери користе као „службене станове у јавној својини“, јер је као предуслов предвиђено једино уколико се стан користи по основу уговора о закупу на одређено време и на основу правоснажне одлуке о додели стана у закуп донете у складу са складу са наведеним уредбама.

За службене станове који се користе на основу предметних уредби не постоје нити се сачињавају уговори о закупу, већ уговори о привременом коришћењу стана на време док траје обављање службене дужности, јер се такви станови користе док траје државна функција државним функционерима, без накнаде за становање, осим обавезе плаћања дажбина и текућег одржавања.

На основу наведеног недвосмислено се да утврдити и закључити да је искључена свака могућност откупа било каквих службених станова или вила у јавној својини кроз стилизацију чланова 152, 153. и 154. предложеног Закона.

Такође, Предлогом Закона искључена је и могућност откупа/куповине вила и станова којима газдује-располаже ДИПОС, јер се такви станови користе у складу са Законом о јавној својини, Законом о посебним условима продаје одређених непокретности у државној својини, у складу са Уредбом о условима и отуђењу непокретности непосредном погодбом,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, а не у складу и на основу Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини.

Дакле, чланови 152, 153. и 154. Предлога Закона о становању и одржавању зграда се односе искључиво на станове у јавној својини који су били предмет доделе на основу Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини. Самим тим, предложени Закон о становању и одржавању зграда се не може поистовећивати, нити доводити у везу са Предлогом Закона о условима продаје одређених непокретности у својини Р. Србије, који је председник Р. Србије Томислав Николић почетком августа 2015. године вратио на поновно одлучивање.

Овим поводом председник Синдиката српске полиције упутио је допис председнику државе Томиславу Николићу, премијеру Александру Вучићу, министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорани Михајловић и министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу, као и дневном листу „Блиц“, са апелом да снагом ауторитета и снагом аргумената на темељу заштите права и грађана, утичу да се чланови 152, 153. и 154. предлога Закона о становању и одржавању зграда усвоје у свом изворном облику и благовремено спречи неправда у односу на велики броја грађана и њихових породица који годинама уназад уз издвајање немалих материјалних средстава за закуп станова, чекају да се исправи дугогодишња правна неправда.

У допису се подсећа да се ССП годинама залагао и аргументовано указивао на проблеме у којем су нашле многе наше колеге, њихове породице, као и деца и супруге страдалих, погинулих и заслужних полицијских службеника, те да се на предметни допис гледа као на вапај запослених који је ССП само исказао.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић