Svakodnevno obavljajući policijske poslove sve više dolazimo u kontakt sa decom, koja su zbog problema u celokupnom društvenom sistemu najviše ugrožena, a ne mogu se…