Family shop

11. 10. 2015 0

Синдикат српске полиције склопио је уговор о техничко-пословној сарадњи са фирмом Family Shop. Уговором јеомогућено да чланови ССП купују робу путем административне забране бaнke на њиховим…

Чланови Синдиката српске полиције имаће велике погодности на услуге које пружа банка, посебно код дугорочних кредита за куповину станова, краткорочних кредита. Треба истаћи да банка…