Skip to main content

ДОПИС МИНИСТРУ – СТАВИТЕ ВАН СНАГЕ ДЕПЕШУ СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Ужице, 31. мај 2019. године – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић, упутио је допис министру унутрашњих послова господину др Небојши Стефановићу,  у којем наводи разлоге због којих се Правилник о утврђивању кривичних дела за чију осуду државни службеник постаје недостојан за обављ…

ДИРЕКТОРЕ, САОБРАЋАЈНИ ПОЛИЦАЈЦИ СУ ПРЕОПТЕРЕЋЕНИ

Ужице, 25. март 2019. године – Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је допис директор полиције господину Владимиру Ребићу,  у којем наводи проблеме са којима се сусрећу припадници саобраћајне полиције. Допис преносимо у целости:   Служба за информисање ССП …

ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ – ПОВЕЋАЊЕ ДНЕВНИЦА

Ужице, 22. март 2019. године – Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је допис председнику Владе Републике Србије госпођи Ани Брнабић у којем наводи оправдане разлоге за измену финансијских одредби у Уредби о отпремнини и накнади трошкова државних службеника и наме…

ДОПИС МИНИСТРУ ПОВОДОМ УСКЛАЂИВАЊА КОЕФИЦИЈЕНАТА

Ужице, 13. фебруар 2019. године – Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је допис министру унутрашњих послова, др Небојши Стефановићу у којем се обраћа ради усклађивања коефицијената са појединачним правним актима, у случајевима приликом обављања истих послова. &n…

ССП упутио допис министру у вези ПКУ

У Ж И Ц Е – 22. јануара 2019. године председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је допис министру унутрашњих послова, др Небојши Стефановићу у којем се обраћа ради интеграције ССП –а у процес преговарања око посебног колективног уговора за полицијске службенике. Законо…

ДОПИС РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТИМА

Ужице, 15.01.2019. године – Имајући у виду да су отпочели прегови репрезентативних синдиката и послодавца ради поводом закључења новог Посебног колективног уговора за полицијске службенике, председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис репрезентативним синдикатiма, са захте…

ДОПИС МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Ужице, 18.12.2018. године – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис министру унутрашњих послова, господину др Небојши Стефановићу, у коме предлаже и наводи законске основе да у поступку пререгистрације и набавку оружја, здравствену способност полицијски службеници док…

Допис ССП-а Републичком јавном тужиоцу

У Ж И Ц Е   – 5. новембра 2018. године, председник Синдиката српске полиције, Лазар Ранитовић упутио је допис Републичком јавном тужиоцу, госпођи Загорки Доловац ради заказивања заједничког састанка у вези са кривичним гоњењем извршилаца кривичних дела из члана 322, 323, и 324. Кривичнног законик…

Сектор крши заштићене податке о личности полицијских службеника!

У Ж И Ц Е – 26. Септембра 2018. године. председник Синдиката српске полиције, Лазар Ранитовић, упутио је  допис начелнику Сектора за материјално-финансијске послове, господину Жељку Веселиновићу због могућих повреда права на приватност полицијских службеника привремено спречених за рад ( боловање…

ДОПИС ДИРЕКТОРУ ПОЛИЦИЈЕ

Ужице, 19.07.2018. године – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис директору полиције господину Владимиру Ребићу, са захтевом за преиспитивање Одлуке о укидању СГП Сјеница. У допису, председник Ранитовић наводи додатне аргументе који иду у прилог овом захтеву. Служб…