Након дисциплинског поступка, који је вођен против члана ССП СГ Лесковац, Тошић Горана за тежу повреду службене дужности из чл. 157. ст. 1. тач. 7. Закона о полицији, донето је решење о ослобађању истог јер је доказано да није крив за оно што му се стављало на терет.