Skip to main content

Члан ССП СГ Лесковац ослобођен дисциплинске одговорности!


Након утврђивања дисциплинске одговорности члана ССП СГ Лесковац, Петковић Ивана, због теже повреде службене дужности из чл. 157. ст. 1. тач. 6. Закона о полицији, дисциплински старешина је донео решење о ослобађању дисциплинске одговорностиа истог јер је доказано да није крив за оно што му се стављало на терет.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ