Skip to main content

Члан ССП СГ Нови Сад ослобођен дисциплинске одговорности!


Након дисциплинског поступка, који је вођен против члана ССП СГ Нови Сад, Алексић Горана за тежу повреду службене дужности из чл. 157. ст. 1. тач. 2. Закона о полицији, донето је решење о ослобађању истог јер је доказано да није крив за оно што му се стављало на терет.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ