Skip to main content

Црвени картон за ССП или министра Стефановића?


nebojsa-stefanovic-sns-1345929307-201700Поштовани господине Стефановићу,

Синдикат српске полиције (ССП) је самостална аутономна организација са статусом правног лица, која је решењем број 110-00-704/2007-2 од 21.09.2007. године уписана у регистар синдиката под редним бројем 20384. Синдикат српске полиције није члан ни једне синдикалне централе других синдикалних организација основаних у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, нити других синдикалних организација основаних на територији Републике Србије.

Актом број 2401-01/2014 од 22.01.2014. године председник ССП се, у складу са чланом 226. став 1. Закона о раду, обратио надлежној Управи за заједничке послове захтевом за утврђивање репрезентативности, а пошто је претходно актом послодавца 06/3 број 46/2014 од 13.01.2014. године добио податке о укупном броју запослених код послодавца, на основу чега је утврдио да ССП у потпуности испуњава све законом прописане услове из чланова 218. и 219. став 1. Закона о раду да добије статус репрезентативног синдиката код послодавца.

Уз захтев су приложени и докази о испуњавању услова за утврђивање репрезентативности. У вези са наведеним захтевом, од стране Кабинета бившег министра је решењем број: 01-1250/14 -3 од 11.02.2014. године образовна Радна група МУП-а, са задатком да утврди да ли постоје услови за утврђивање репрезентативности ССП, сагласно одредбамаЗакона о раду и Посебног колективног уговора за полицијске службенике. За председника Радне групе одређена је госпођица Данијела Ерић.

Иако је према Чл. 228 ст. 2. Закона о раду послодавац дужан да, на основу поднетих доказа, у року од 15 дана од дана подношења захтева одлучи о испуњењу услова репрезентативности, тек месец дана касније, односно тек 20.02.2014. године одржан је први састанак Радне групе, коме су осим представника ССП присуствовали и представници осталих заинтересованих синдикати у Министарству.

Упркос бројним опструкцијама праћеним континуираним увредама упућеним од стране представника појединих синдиката, како представницима ССП, тако и председнику Радне групе, после неприродно дугог процеса који је трајао скоро 5 месеци, Радна група на челу са госпођицом Данијелом Ерић је утврдила да су захтев за утврђивање репрезентативности и докази поднети од стране ССП у складу са Законом, утврдила је чињенично стање и ка Вама упутила позитиван извештај и мишљење да ССП испуњава све, Законом о раду прописане, услове за добијање статуса репрезентативног синдиката у оквиру МУП.

Иако је прошло више од два месеца од када Вам је Радна група упутила поменути извештај, иако је прошло више од 7 месеци од дана подношења захтева за утврђивање репрезентативности ССП, а подсетићу Вас још једанпут, рок за доношење овакве одлуке је 15 дана од дана подношења захтева, стрпљиво смо чекали одлуку, јер знамо да сте ову ситуацију, у складу са законом, легално наследили од претходног министра. Дакле, кривице Синдиката у пробијању рокава нема, а зашто Радна група није донела одлуку на време, није питање за Синдикат већ за чланове Радне групе. Но, поред пробијања свих рокова, извештај Радне групе је сасвим легитиман и неспорно је да је Синдикат доказао да има довољан број чланова за утврђивање репрезентативности.

Синдикат српске полиције никада до сада, па и од сада се неће бавити политиком, нити је настојао да политичким везама, или закулисним радњама дође до репрезентативности. Нисмо били миљеници бившем министру, очигледно је да нисмо ни Ваши миљеници.

Иако би Вас могли питати зашто је вршен притисак на неке чланове Радне групе да се измени извештај о утврђеном чињеничном стању. Или, зашто је господин Секретар Милорад Тодоровић коментарисао „Шта ће нама трећи репрезентативни синдикат у МУП-у, ово не сме да прође“… Иако је на синдикалне функционере ССП кренуо отворен лов, нећемо Вас питати зашто, јер знамо одговор. Исувише је очигладан. Нисмо ничији, ни купљени ни продани!

Сматрамо да су сви пристојни рокови исцрпљени за одговор. С тим у вези, молимо Вас да, у складу са Законом, поступите по извештају Радне групе. Или да покренете одговарајући поступак уколико су се чланови Радне групе огрешили о закон, радили несавесно и незаконито и злоупотребили свој положај. У Вашим рукама су и мач и крст, и Вама је на вољу чиме ћете се часно користити.

У сваком случају, коректно је да овај поступак окончате на законит и легалан начин јер се од Вас као човека, интелектуалца и министра то очекује.

С поштовањем,

Председник
Глишо Видовић

Број: 2670-01/14
У Београду, 25.08.2014. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ