Skip to main content

Да запослени у Интервентној јединици 92 не врше обезбеђење!


Чланом  29. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, Дежурна служба у свом саставу има Командно-оперативни центар и Интервентну јединицу 92, са Полицијском испоставом за дежурство и обезбеђење у свом саставу.

Са подацима којима располажемо, одређени број припадника Интервентне јединице 92 врши обезбеђење одређених личности и објеката на територији ПУ за град Београд.

С обзиром да намена Интервентне јединице 92 није пружање обезбеђења личностима и објектима, већ  сасвим друго, и да запослени нису обучени за послове обезбеђења, молим Вас да припаднике Интервентне јединице 92 користите у складу са законским и подзаконским актима Министарства унутрашњих послова.

Молим Вас за информацију колико запослених, припадника Интервентне јединице 92 ради на пословима обезбеђења и које личности и објекте обезбеђују?

Такође, молим Вас за копију писане наредбе којом се налаже Интервентној јединици 92 да врши обезбеђење на територији ПУ за град Београд.

Став руководства Синдиката српске полиције је да под хитно треба да се уведе ред у организационом делу како би запослени у Министарству и њеним јединицама радили послове за које су стручни, обучени и распоређени.

Напомињемо да је самовољна употреба јединица, односно запослених, на пословима за које нису обучени и распоређени може произвести законске санкције и одговорност.

С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ