Skip to main content

Дачићу: Неспособност, нестручност или намерна опструкција Радне групе за утврђивање репрезентативности


QScan03202014_151853Поштовани господине Дачићу,

Синдикат српске полиције поднео је 21. јануара 2014. године, захтев за утврђивање репрезентативности сходно члану 226. став 1.  Закона о раду.

Вашим Решењем од 11. фебруара 2014. године образована је Радна група ради утврђивања испуњености услова за репрезентативност синдиката српске полиције.

Намерно или грешком, у Решењу није наведен рок за  завршетак посла, односно утврђивање испуњењa услова за утврђивање репрезентативности.

Сагласно члану 228. тачка 2. Закона о раду, у року од 15 дана од дана подношења захтева, послодавац одлучује у складу са поднетим доказима о испуњености услова за добијање репрезентативности. С тим у вези, обавеза ми је да Вас известим да је законски рок одавно прошао, а да Радна група посао није привела крају.

С тим у вези, обавеза ми је да Вам изнесем оштар протест поводом нестручног рада чланова Радне групе коју сте формирали. Такође, желим да истакнем наша запажања у вези рада Радне групе:

  1. Стиче се утисак да председавајућа нема ауторитет, вољу или снагу да професонално води састанке, односно очигледно је да нема искуство у обављању повереног јој посла, слично је и са осталим члановима Радне групе који немо и незаинтересовано посматрају дешавања док више времена проводе на Фејсбуку користећи мобилне телефоне, уместо да учествују у раду;
  2. Чланове Радне групе одликује нестручност и недоследност у обављању послова и повероног задатка као и стално мењање „правила игре“ од састанка до састанка;
  3. Радна група дозвољавава члановима других заинтересованих синдиката да већ обрађена питања, која су разматрана и где је већ одлучено о неким техничком стварима, сваки пут «врте у круг» исту причу и на тај начин опструишу рад;
  4. Радна група дозвољава заинтересованим синдикатима да им намећу решења и одлуке, те заправо они „воде“ састанке уместо да то ради Радна група, која очигледно нема искуство и потребно знање за окончање повереног им посла;
  5. Радна група дозвољава представницима појединих синдиката да поједини чланови држе говоре који трају и по 10 минута, након расправе Радна група одбије прелог или примедбу, након тога одбијеног предлога јавља се за реч други представник истог синдиката и намеће исти предлог поново. Председавајући Радне групе, и ако је сличан предлог одбијен, наставља исту расправу трошећи драгоцено време.
  6. Поједини представници синдиката директно вређају делегацију ССП, чак и речима „ћути ти будало“ (обраћајући се Глишу Видовићу) или речима „сви сте ви неписмени“, уз прећутну дозволу председавајуће која наводно „ништа није чула“.
  7. За око десет сати рада, извршено је упоређивање само 30 приступница, од око 2800 које треба упоредити. Том логиком, и таквим опструктивним начином рада Радне групе, биће потребни месеци рада до утврђивања чињеница.
  8. Чланови радне групе долазе на састанаке без записника са предходног, или у записнику наводе погрешна имена синдиката односно друге битне чињенице и на тај начин додатно дају простора опструкцији. Затим се чека исправљање записника, учествује се у расправи поводом исправке записника те се на тај начин губи драгоцено време.

QScan03202014_151936Због свега изнетог, још једном желим да  истакнем да је приметно неискутво и нестручност рада Радне групе, да то други синдикати увиђају и вешто користе за опструкцију рада, а да се поверени посао одуговлачи чак мимо законског рока који је већ одавно пробијен.

Сматрам да ми је дужност и обавеза да Вас о овом проблему информишем и затражим хитну реакцију јер Министарство по овој ствари бесомучно троши људске и матереијалне ресурсе, то не иде у прилог ни једној страни у поступку.

Уколико Радна група не може, не жели или није у стању да стручно и објективно приведе посао крају, Синдикат српске полиције је спреман и вољан (за то постоји одлука Главног одбора) да се са овом шарадом, несавесним и нестручним радом прекине, односно да се случај додели и препусти у надлежност Министарства рада.

Досадашњим начином рада очигледно је да Министарство унутрашњих послова нема адекватне стручњаке да би овај посао привели крају, уз професионалан и законит начин рада.

С поштовањем,

Број: 2485-01/14
У Београду, 20.03.2014. године

 Председник
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ