Skip to main content

DCAF на брошурама МУП жели латиницу, Којићу то ни најмање не смета, чак и ако крши Устав и закон!


Синдикат српске полиције упутио је допис министру Ивици Дачићу у којем је затражио одговоре зашто је МУП дистрибуирао летке и плакате који су написани латиничним писмо и тиме прекршио закон о Службеној употреби језика и писма. На тај допис (можете га видети овде) одговорио је ничим изазван Жељко Којић, помоћник министра и начелник Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова.
Овај одговор, у наставку,  да није трагичан био би и више него смешан:ПРЕДМЕТ:  Пројектне активности Управе за људске ресурсе Представљање концепта модерног управљања људским ресурсима у МУП – у – SIDA-DCAF –

Пројекат „Представљање концепта модерног управљања људским ресурсима у МУП“, резултат је споразума између Краљевине Шведске и Републике Србије о донацији за унапређење послова у тој области у Министарству унутрашњих послова. Сходно наведеном 9.2.2012. године потписан је споразум између 510А (Шведске развојне агенције преко које се финансира наведени пројекат) и Министарства унутрашњих послова.

 12.3.2012. године потписан је споразум између Министарства унутрашњих послова и РСАР – Центра за безбедност, развој и владавину права – Женевски центар за демократску контролу оружаних снага, који је имплементациони партнер на пројекту. Након потписивања споразума, одржана је дводневна конференција у Сава центру на којој је и потписан наведени споразум. Такође, 16.10.2012. године одржан је састанак у резиденцији шведског амбасадора у Републици Србији где је министар унутрашњих послова Ивица Дачић недвосмислено подржао проектну реформу у овој области, као и директор полиције.

Поводом примедбе изнете у Вашем горе назначеном акту, да су плакати и „летци“ штампани латиничним писмом супротно, по Вашем мишљењу, прописима који се односе на употребу језика и писма, истичемо да није реч о лецима већ о брошурама што у многоме утиче на контекст поруке која се шаље свим запосленима. Садржина брошуре представља тенденцију да сви запослени на транспарентан интерни начин унутар Министарства, успоставе процес комуникације како би се обезбедила једнака шанса свим запосленима да имају стални приступ одговарајућим информацијама о пројекту, а надасве о бенефиту који ће им реформа у овој области донети.

Напомињемо, да је ова активност јасно дефинисана у пројектном документу (1.3. Развијање интерног комуникационог система за управљање људским ресурсима). Брошура је штампана на латиничном писму у организацији инплементационог партнера који је одобрао наведено писмо. Постоји могућност да се за евентуално будуће материјале упути захтев РСАР да се материјални штампају на ћириличном писму.

Нарочито истичемо да брошура није званични документ Министарства унутрашњих послова, за израду којих се искључиво користи ћирилица као службено писмо, те у том контексту није реч о кршењу Закона о службеној употреби језика и писма.

Истовремено ради реализације активности 1.3. – Развијање интерног комуникационог система за управљање људским ресурсима, постављен је на интранет сајту МУП-а веб портал, како би се запослени и овим путем могли информисати о пројекту. Примедба коју сте изнели, а односи се на чињеницу да сви запослени немају приступ интранету, је питање које је у надлежности Сектора за информационе технологије, а у многоме ово питање зависи од расположивих финансијских средстава.

Овлашћење за штампање наведених брошура није било потребно, сагласно пројекту документу који је потписао министар, те је израду истих обавио имплементациони партнер ОСАР сходно тој чињеници. Такође, употреба грба на штампаном материјалу, није први пут да се користи од стране ОСАР, с обзиром да је наведена организација и у другим пројектима у оквиру Министарства ангажована, у које сврхе такође користи грб Министарства, конкретно у оквиру Пројекта „Развој капацитета за стратешко управљање у МУП-у Републике Србије (мај 2011. године). О наведеном може се затражити информација од имплементационог партнера РСАР.

Управо је ова активност имала за циљ да обавести све запослене о пројекту и требало би да сви у Министарству унутрашњих послова подрже реформе, а не да их на малициозан и тенденциозан начин угрожавају.

О наведеном биће обавештен Кабинет министра, с обзиром да сте наведени допис упутили министру унутрашњих послова.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА
Жељко Kојић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ