Skip to main content

Децембарски месечни састанак у Кабинету


Београд, 11.12.2017. године, – У Палати „Србија“ одржан је дванаести редовни месечни састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Састанак је водила државни секретар, госпођица Дијана Хркаловић а испред синдиката су учествовали председник Лазар Ранитовић, заменик Миле Лазаревић и члан ГО ССП Срђан Трајковић

Разговарано је о следећим питањима:

Неевидентирање, неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати након рада преко 12 сати, пре свега припадника ИЈП

Проблем неправилног евидентирања и обрачуна прековремених сати код времена проведеног на раду након 12 сати рада који није третиран као прековремени, већ као редован рад, па нису издавани налози за прековремени рад, нити су полицијским службеницима ти сати плаћени увећано, нити им је омогућавано коришћење слободних дана по принципу 1:2, а као што је то прописано, већ су ти неспорно прековремени сати неправилно прераспоређивани по принципу 1:1 је у међувремену, након слања нашег дописа Радној групи, решен у Полицијској управи Нови Сад, преостало је да то превазиђемо и у ПУ Суботица.

На предлог Дијане Хркаловић биће, у најскорије време, организован посебан састанак у Дирекцији полиције на који ће бити позван начелник поменуте ПУ.

Приправност у СВС

Радној групи смо доставили службене списе и налоге командира из Апатина и начелника из Сомбора из којих се јасно види незаконито поступање начелника. Редовно издате налоге за приправност и временике рада послате на обрачун и реализацију, начелник је, из њему знаног разлога, самовољно преиначио и уместо тачно остварених броја радних сати сваког запосленог, где су у просеку имали око 160-170 сати, на реализацију обрачуна послао списак на ком сви запослени имају по 40 сати приправности. Заиста несхватљив аматеризам и крајња дрскост начелника за коју смо тражили и одговорост, поред исправљања неправде.

Дијана Хркаловић је издала наређење присутном представнику Сектора за ванредне ситуације за хитно поступање, утврђување свих чињеница и отклањање пропуста.

Допис министру у вези са учесталим нападима на полицијске службенике и конкретни предлози

Министар је оформио посебну Радну групу са задатком израде Правилника о обављању службе и поступању полицијских службеника у различитим ситуацијама. Биће то акт најсличнији некадашњем „Правилу службе“. ССП нажалост не учествује у раду те групе али смо добили уверавање да ћемо имати прилику да на нацрт Правилника дамо мишљење и конкретне предлоге за унапређење квалитета акта.

Акт о унутрашњем уређењу и систеатизацији радних места

Стално одлагање временског рока планираног за усвајање наведеног акта ствара проблеме у раду, јер се код запослених вештачки ствара осећај сталног исчекивања и несигурности. Потребно је пред запослене изаћи са неким званичним ставом у том погледу. Када можемо да очекујемо усвајање тог акта?

Израда акта је у завршној фази, у изради је било потребно усаглашавати јако пуно параметара како усвајањем акта не би било оштећених полицијских службеника у смислу услова рада, премештаја или висине  плате. Прецизан рок није могуће дати, али очекиван термин завршетка и ступања на снагу Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП јесте март 2018. године.

Новогодишња поклон-честитка деци запослених

Да ли ће послодавац обезбедити поклон-честитку деци запослених и у ком облику? Не желимо да и ове године будемо једни од ретких државних органа који није испунио обавезу из ПКУ за државне органе док су то урадила нека друга, на пример, министарства грађевине, иностраних послова, рада…

Министар др Небојша Стефановић је на седници Владе Републике Србије поставио питање слично нашем. Урађена је пројекција потребних средства за реализацију и можемо ускоро очекивати резултат. Углавном, чврст став руководства МУП јесте да уколико буде новца, мора га бити за сва министарства и да неће дозволити ситуацију од прошле године.

Такође, још једном је истакнуто да од стране запослених није потребно подношење било каквих захтева у том смислу, већ да ће министарство по службеној дужности, према евиденцијама којима располаже, новац исплатити свима који остварују право.

Примена правилника уместо ПКУ поводом солидарне помоћи

Промена методике у раду комисије за утврђивање основа за солидарну помоћ, којом се од запослених траже рачуни за претрпљене трошкове, изазвала је велико негодовање и разочараност код запослених. Како објаснити људима који имају аутистичну децу, слепу, оболелу од церебралне парализе и слично, да су им потребни рачуни. Је ли ово коначно „солидарна помоћ“ или „рефундација“ трошкова? Предложили смо да министарство изнађе начина да помоћ буде пре свега правична и хумана.

Договорен је хитан посебан састанак са начелницом Сектора за људске ресурсе, госпођом Катарином Томашевић и заказан је за понедељак 18. децембар.

Инструктивна депеша као замена за непотписивање споразума у вези са препорукама РАМРРС-а

Обећано је доношење таквог акта и његово слање на терен, међутим, до данас нисмо добили потврду тога.

Депеша је израђена и „на потпису је“ а одмах након тога ће бити упућена свим организационим јединицама.

Судбина Полицијске бригаде у Београду

Најављена систематизација и гласине о коренитим променама у физиономији и функционисању те јединице изазива подозрење код запослених који су забринути за судбину својих радних места. Разумемо да дефинитивног и прецизог одговора нема али очекујемо одговор на питање да ли је тачно (говоркање) да ће један батаљон бити измештен из јединице (или укинут) и премештен у окриље Дежурне службе ПУ за град Београд. Старешине у тој јединици већином не знају или не желе да дају било какав одговор запосленима.

Државна секретарка Дијана Хркаловић је саопштила да је покренута иницијатива да у оквиру Полицијске управе за град Београд све послове на обезбеђењу објеката обавља једна организациона јединица, а не, као сада, да се мешају надлежности неколико јединица. Будући да у оквиру Дежурне службе у ПУ за град Београд већ постоји Полицијска испостава оформљена са тим задатком одлучено је да њени капацитети буду проширени и да део људства из Полицијске бригаде буде пребачен тамо. Нагласила је и то да је руководство Полицијске бригаде итекако упознато са тим процесом и да нема разлога да се било шта скрива од запослених, те је наређено да командант јединице одржи састанак са руководиоцима јединицеи људством те их детаљно информише о променам које их чекају.

Искористили смо прилику да присутне чланове Радне групе подсетимо да запослени након премештаја задржавају сва права из радног односа у току две године од премештаја (па и висину плате) уколико је то за њих повољније, са чиме су се сложили и ту очекујемо да не сме бити проблема.

Незаконито поступање у ПС Вождовац

Полицијском службенику у тој станици, 30. октобра ове године привремено је одузето наоружање и остала опрема (значка, палица, средства за везивање, опасач) под изговором привременог удаљења. Након тога, исти полицајац бива распоређен на редован рад још око месец дана, где по патролним листовима обавља разне делатности без наведене опреме и тек пре пар дана добија решење о привременом удаљењу.

Сматрамо да овде није законито поступано и предлажили смо иницирање поступка за утврђивање дисциплинске и друге одговорности старешине.

Предмет је дат Сектору унутрашње контроле на поступање и који ће нас известити о утврђеном, након спорведених провера.

Служба за информисање ССП