Skip to main content

Делегација ССП на састанаку са директором полиције


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 13.02.2013.године радни састанак са представницима Дирекције полиције.

Делегацију синдиката чинили су: Глишо Видовић председник ССП, Драган Жебељан портпарол и председник СГ Београд, Мирјана Смиљанић шеф Службе за психолошку превенцију, Дејан Величковић председник СГ Полицијска бригада и Горан Максимовић из Бригаде полиције.

Испред Дирекције полиције присутни су Милорад Вељовић директор полиције, Зоран Голубовић саветник директора и Иван Цвијовић шеф Кабинета директора.
Теме састанка:

 • Иницијатива СГ Београд за промену радног времена седишта МУП;
 • Депеша Управе полиције о контроли боловања полицијских службеника;
 • Измена статуса Полицијске бригаде и интервентне полиције ИЈ92 у Београду;
 • Повећање коефицијента плате одређених служби у ПУ за град Београд (Полицијска бригада, ИЈ92 и ОКП);
 • Радно време запослених у Полицијској бригади;
 • Возила и опрема за рад у Полицијској бригади;
 • Употреба гумених пројектила и хемијских средстава;
 • Измена Упутства о услугама исхране и смештаја за одређене категорије радника полицијске Бригаде;
 • Израда нормативног акта који регулише ословљавање и поздрављање полицијских службеника;
 • Употреба ТВ апарата, рачунара, мобилних телефона, књига, часописа као и других средстава информисања за време дужности (нпр. обезбеђење објеката);
 • Додела УСО 1 свим припадницима МУП који раде са експлозивним и опасним материјама класе 1;
 • Проблем великог броја неуручења решења о распоређивању и незаконита исплата зараде и принадлежности;
 • Побољшање међуљудских односа запослених.

 

На иницијативу Синдиката српске полиције а у вези раније одржаног састанка од 24.12.2012.год. са представницима ПУ за Град Београд и Полицијске бригаде, наставили смо решавање проблема Полицијске бригаде и предходно набројаних питања. С тим у вези договорено је:

 1. Дирекција полиције сагласна је са предлогом СГ Београд ССП о промени радног времена седишта МУП да се почетак рада помери од 7,30 уместо садашњих 8,30 часова. Дирекција полиције упутиће допис, односно позитивно изјашњење по том питању које ће бити прослеђено Кабинету министра и влади Србије.;
 2. Дирекција полиције иницираће за идућу недељу радни састанак представника Дирекције полиције, Управе полиције и Синдиката српске полиције који ће за тему имати измену депеше број: 2319 од 26.10.2007.године о контроли боловања полицијских службеника. (више о овој теми прочитајте на овом линку: ССП упутио допис Министарству здравља у вези контроле боловања и Допис генералу Курибаку, депешу 2319 под хитно ставите ван снаге! );
 3. Дирекција полиције сагласна је да се коефицијент плате за поједине јединице (Бригада полиције, ОКП и др.) подигне односно усклади са коефицијентом Жандармерије. Директор полиције Милорад Вељовић изјавио је да је Дирекција полиције предложила измену систематизације али да је Кабинет министра није прихватио нити образложио зашто предложено није усвојено. Договорено је да представници ССП затраже одговор из Кабинета министра о томе шта је спорно у вези предложене измене.
 4. Изнет је проблем радног времена појединих јединица у Бригади полиције да запослени немају устаљено радно време нити знају бар два дана унапред у које време раде. Директор полиције Милорад Вељовић схватио је проблем и обећао да ће тај проблем решити са командантом ПБ.
 5.  Изнет је проблем неадекватног возног парка Полицијске бригаде, специјалних возила која су испоручена без грејања, хлађења, ветробранских стакала, неадекватних седишта и сл. Став директора полиције је да се возила морају привести намени и да ССП упути посебан писмени акт где ће изложити проблеме и недостатке на возилима, такође тражиће се изјашњење Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова у вези набавке возила која не задовољавају потребе полиције.
 6.  Дирекција полиције ће дати позитивно мишљење на иницијативу да се одлука министру да се стави ван снаге одлука забрани  употреби муниције са гуменим пројектилима. Дирекција полиције, Полицијска бригада и ССП сматрају да је неопходно  да се таква муниција ставити у употребу у свим ситуацијама када је угрожена безбедност полицијских службеника приликом нарушавања ЈРМ у већем облику.
 7. Предлог ССП и Полицијске бригаде је да поједине категорије запослених у Полицијској бригади треба да имају бесплатан оброк (пример жандармерија, ПТЈ, САЈ), због тога ће се у наредном периоду радити на промени Упутства о услугама исхране и смештаја у МУП 01 број 10691/08-8 од 09.12.2008.године. Полицијска бригада ће дати мишљење и предлог за селекцију радних места која би имала право на бесплатан оброк. Директор полиције је сагласан са предлогом.
 8. Дирекција полиције ради на доношењу нормативног акта који ће регулисати начин ословљавања и поздрављања полицијских службеника. Предлог ССП је да се до доношења нормативног подзаконског акта, запослени у Полицијској бригади поздрављају и ословљавају цивилним поздравом како је то бонтоном предвиђено.
 9. ССП је затражио од Дирекције полиције да заузме став и донесе правни акт, који ће се поштовати на целој територији Србије по линији рада Дирекције полиције а који се односи на употребу ТВ апарата, рачунара, мобилних телефона, књига, часописа, и других средстава за информисање у објектима Министарства у радним просторијама, дежурним службама, граничним прелазима, кућицама за обезбеђење и сл. С обзиром да се до сада руководиоцима давало на вољу, сматрамо да ова материја мора да се уреди јединствено тако да нема дискриминације међу радницима и радним местима. Директор полиције се сложио са предлогом тако да ће се у наредном периоду радити на решењу овог проблема у који треба да се укључе све линије рада из дирекције полиције.
 10. Поправљање нарушених међуљудских односа у Полицијској бригади наставиће се од неком од наредних састанака. ССП је изнео примедбу на понашање полицијског службеника Драгана Вешковца из Бригаде полиције према члановима овог синдиката.
 11. ССП је изнео став да се УСО1 додели свим припадницима Министарства који раде са експлозивним и опасним материјама класе 1. Директор полиције подржао је овај предлог тако да ће упутити допис Кабинету министра и тражити да се грешка исправи;
 12. Проблем великог броја не уручених решења о распоређивању и незаконита исплата зараде и принадлежности представља комплексну тему која није у потпуној надлежности Дирекције полиције истако је директор полиције. Планира се посебан радни састанак представника надлежних организационих јединица који ће за циљ имати решење овог проблема. Директор полиције истакао је да код њега нема решења која нису потписана, и да је инсистирао од Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова да се доставе сва решења која недостају, међутим и даље их не добија на потпис.

Служба за информисање
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ