Skip to main content

Делегација ССП на састанаку са државним секретаром Вањом Вукићем


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 14.02.2013.године радни састанак са представницима Кабинета министра.

Делегацију синдиката чинили су: Глишо Видовић председник ССП, Драган Жебељан портпарол и председник СГ Београд, Мирјана Смиљанић шеф Службе за психолошку превенцију.

Кабинет министра представљао је државни секретар Вања Вукић и помоћник шефа Кабинета министра Никола Недељковић.

Тема састанка:

 1. Иницијатива СГ Београд за промену радног времена Седишта МУП;
 2. Статус предлога Правилника о путним трошковима;
 3. Интерно оглашавање слободних радних места у МУП и давање предности запосленима приликом прераспоређивања;
 4. Статус предлога Дирекције полиције о измена статуса Полицијске бригаде и интервентне полиције ИЈ92 у ПУ за град Београд  (измена систематизације);
 5. Захтев за одобрење Употребе гумених пројектила и хемијских средстава;
 6. Мањкавост Упуства о доведеним и задржаним лицима;
 7. Проблем исплате Јубиларних награда за запослене који су из статуса државних службеника прешли у статус полицијских службеника;
 8. Наплаћивање таксе за  копије списа предмета у дисциплинском поступку.
 9. Остваривање права на дневнице
 10. Захтев за измену Упутства о услугама исхране и смештаја за одређене категорије радника (СВС, Граница, Бригада, УЗО и др.);
 11. Проблем великог броја неуручених  решења о распоређивању и незаконита исплата зараде и принадлежности;
 12. Статус захтева запослених за исплату незаконито одбијених стимулације код коришћења годишњих одмора у задње три године;
 13. Усвајање Стратегије Психолошке превенција запослених у МУП и решење статуса службе.
 14. Проблем са Бироом за информације од јавног значаја;
 15. Проблем у писаној комуникацији са Кабинетом министра (не одговарање на дописе);

На иницијативу државног секретара у МУП Вање Вукића одржан је радни састанак у складу за потписаним Споразумом о сарадњи и социјалном дијалогу да се уочени проблеми реше дијалогом и на миран начин. Обе стране су показале вољу да се заједнички ради у интересу свих запослених  а што је и показано на састанку.  О чему смо разговарали и шта су закључци договора, прочитајте у наставку:

1. Иницијатива СГ Београд за промену радног времена седишта МУП

Упознали смо господина Вукића са иницијативом синдиката и радника Министарства о промени радног времена седишта МУП. Наш предлог је да се ускладимо са радним временом полицијских управа односно да почетак радног времена буде од 7,30 уместо садашњих 8,30 часова. Господин Вукић је изјавио да је садашње радно време усклађено са радним временом осталих Министарства и да би то морало да иде на Владу. Објаснили смо да је иницијативу о промени радног времена потписало 95% запослених у седишту МУП и да је то потреба и жеља радника, да ССП од тога неће одустати као и да се чека став Дирекције полиције по овом питању како би предузели даље кораке и мере.

 -*-

2. Статус Предлога правилника о путним трошковима;

Господина Вукића упознали смо да је још пре два месеца Синдикат српске полиције са Сектором финансија, људских ресурса и заједничких послова усагласио текст Предлога правилника о путним трошковима и да и даље помака нема нити знамо шта се чека у примени акта.

Државни секретар Вања Вукић изјављује да ће дати налог да се остали синдикати изјасне на текст са роком до 19.02.2013.године те ако не буде примедби документ ће у најкраћем року отићи на потпис министру.

 -*-

3. Интерно оглашавање слободних радних места у МУП и давање предности запосленима приликом прераспоређивања;

ССП је тражио да се формира база података у коме ће се навести упражњена места у МУП. Да запослени увек могу остварити увид за радно место на које би желели да конкуришу. То је обавеза послодавца у складу са Законом о полицији у коме је предвиђено расписивање интерног конкурса за запослене у МУП. Такође је ССП тражио да се направи база података и за запослене који су завршили високе школе и који желе да им се иста призна са додељивањем адекватног радног места. На тај начин би послодавац увек имао на располагању увид у сопствене кадрове.

Државни секретар Вања Вукић подржао је ову иницијативу и истакао да је то добро решење и да ће се предузети кораци у том правцу да се ово питање реши, односно да се већ ради на томе.

-*- 

4. Статус предлога нове систематизације за Дирекцију полиције и измена статуса Полицијске бригаде и интервентне полиције ИЈ92 у ПУ за град Београд;

Учеснике састанка обавестили смо да је ССП одржао састанак са директором полиције и да смо добили информацију да предложена систематизација читаве Дирекције није прошла у Кабинету министра. Између осталог у предложеној систематизацији је и део који се односи на Бригаду полиције – решење статуса и других јединица у ПУ за Град Београд.

Господин Вукић је потврдио  да је предмет стопиран у Кабинету министра због неслагања са неким деловима који се односе на ПУ Нови Сад и Ниш. Председник ССП Глишо Видовић, изнео је став да је неопходно да се под хитно реши питање Полицијске бригаде и ИЈ92 као и других јединица које раде под отежаним условима у Београду. Конструктивним дијалогом на обострано задовољство дошли смо до решења да Кабинет министра прихватити предлог Дирекције полиције о измени систематизације само за ПУ за град Београд, а да ће се остатак систематизације Дирекције полиције за Србију решити касније. С тим у вези, по добијању предлога Дирекције за измену комплетне систематизације ПУ за град Београд, тај предлог ће министар по хитном поступку упутити на Владу Србије. За идућу недељу планира се даљи рад, састанак у Дирекцији за решење статуса и усвајања нове систематизације ПУ за град Београд.

 -*-

5. Захтев за одобрење Употребе гумених пројектила и хемијских средстава;

Предочили смо потребу и захтев Полицијске бригаде и Дирекције полиције да се поново уведе у употребу гумени пројектили за случајеве непосредне опасности по полицијске службенике у ситуацијама нарушавања ЈРМ у већем обиму. Државни секретар Вукић схвата потребу и сагласан је да се по потреби употребљавају гумени пројектили и хемијска средства али тек када се  донесе нови правилник у коме ће се издвојити гумени пројектили од хемијских средстава. Договор је да Дирекција полиције припреми правилник и да га на усвајање.

 -*-

6. Упуство о доведеним и задржаним лицима

Представници ССП су навели да је упуство о доведеним и задржаним лицима у појединим одредбама није у складу са Законом о полицији и да га је у пракси немогуће применити. Договорено је  да Кабинет министра  тражи мишљење од руководиоца организационих јединица у МУП  која примењују полицијска овлашћења како би се по потреби Упутство дорадило.

 -*-

7. Исплата Јубиларних награда за запослене који су из статуса државних службеника прешли у статус полицијских службеника.

Представници ССП су изнео да су оштећени запослени у МУП који су пре две  године прешли из  статуса  државних службеника у статус полицијских службеника из разлога што им није исплаћена ЈН по Колективном уговору за државне органе.  На пример колега који је имао статус државног службеника 18 година и пре 2 године прешао у статус полицијских службеника, у 2012.години напунио 20 година остварује право на јубиларну награду. Државни секретар Вања Вукић се сложио са мишљењем представника ССП те ће са начелником Сектора Жељком Којићем покушати да пробем реши.

 -*-

8. Наплаћивање таксе за  копије списа предмета у дисциплинском поступку.

Представници ССП су изнели да се у ПУ Панчево запосленима према  којим је покренут дисциплински поступак наплаћује такса за достављање копије списа предмета и ако је запослени  странка у дисциплинском поступку који се води против њега. Затражено је да се са таквом праксом престане. Договорено је да надлежна служба у МУП размотри предлог ССП.

 -*-

9. Остваривање права на дневнице

Представници ССП су указали на депешу која је прослеђена од стране Секретаријата министарства у којој се наводи да запослени који су упућени на семинар немају право на дневницу јер се пућивање на семинар не сматра службеним путом. Таква депеша је у супротности са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника Чл.9. Договорено је да се депеша стави ван снаге.

 -*-

10. Измена Упутства о услугама исхране и смештаја за одређене категорије радника (СВС, Гранична полиција, Бригада полиције, УЗО и др.);

ССП је изнео проблем неуједначености, неправилности и недоследности у Упутству о услугама исхране и смештаја тако да неке јединице полиције остварују право на бесплатан оброк док друге то право немају. Договор је да се крене са изменом овог упутства како би се дошло до задовољавајућег решења. ССП ће дати предлог измене упутства.

 -*-

11. Проблем великог броја неуручења решења о распоређивању и незаконита исплата зараде и принадлежности;

Државног секретара Вању Вукића упозорили смо на законске последице намерног задржавања и неиздавања решења о распоређивању за велики број радника МУП а што за последицу има незаконит начин исплата зараде. Вања Вукић је обећао да ће запослени којима није уручено решење о распоређивању по новој систематизацији, иста бити уручена до нивоа шефа одсека. Од нивоа шефа одсека па на виши ниво, решења ће се уручити након што Влада Србије реши статус директора што се очекује у наредних 10 дана. Такође, биће омогућен премештај и издавање решења за она лица која путују из унутрашњости у случајевима тзв. „спајања породице“.

 -*-

12. Статус захтева запослених за исплату незаконито одбијених стимулације код коришћења годишњих одмора у задње три године;

ССП је изнео проблем код ћутања администрације МУП у случају Захтева запослених за исплату незаконито одбијених стимулације код коришћења годишњих одмора у задње три године. Истакли смо могућност да синдикат и други заинтересовани запослени који нису чланови покрену тужбе за накнаду нанесене штете запосленима која варира од 15.000 до 17.000 динара. Предочили смо понуду једне адвокатске куће која је синдикату понудила бесплатно заступање у овом случају.

ССП је изнео став да надлежно лице у МУП које је незаконито закидало запосленима од плате мора да сноси одговорност и да ће мо инсистирати на томе.

Државни секретар Вања Вукић није имао предлог решења за наведени проблем али се обавезује да у наредном периоду учинити напор да се до решења дође.

 -*-

13. Стратегија Психолошке превенција запослених у МУП.

Колегиница Мирјана Смиљанић шеф Службе за психолошку превенцију упознала је државног секретара са планом Стратегије у циљу формирања нове независне службе у склопу МУП како би се психички проблеми код запослених свели на минимум, односно како би у будућем периоду селекција кадрова била на вишем нивоу него до сада. Усвојеном Стратегијом психолошке превенције уштедела би се огромна средства из буџета која се сада издвајају плаћајући услуге психолога Завода за здравствену заштиту радника МУП у Дурмиторској улици у Београду. Планира се наредни састанак за ову тему. Постигнут је заједнички договор да се измени Закон о полицији и да Завод за здраваствену заштиту радника МУП не буде једина референтна установа за лечење радника МУП, већ да се као могућност одабере и Војно-медицинска академија ВМА у Београду, са којом и сада МУП има уговор али за ВИП кориснике, односно за лечење високих старешина.

 -*-

14. Проблем са Бироом за информације од јавног значаја

Господина Вукића упознали смо са незаконитим и несавесним радом појединих радника Бироа за информације од јавног значаја (Драган Поповић), константним кашњењем одговора на затражене информације. Избегавање поштовања Закона о приступу информација од јавног значаја, достављања неистинитих, односно делимично тачних података и сл. ССП ће у наредном периоду, уколико не дође до промене става у овом Бироу, поднети захтев Управној инспекцији за надзор у појединим предметима и друге законске мере по овом питању. Такође, упознали смо господина Вукића да смо тек после годину дана борбе да добијемо услове осигурања запослених у МУП успели у томе. Решењем и налогом Родољуба Шабића да нам се тражене информације доставе, успели да добијемо услове осигурања запослених и покретне имовине Министарства. Господин Вукић је обећао да ће учинити све што је у његовој моћи да се овакве ствари не понове.

 -*-

15. Проблем у писаној комуникацији са Кабинетом министра (не одговарање на дописе);

Господина Вању Вукића смо упознали са проблемом у писаној комуникацији са Кабинетом министра, односно да у 90% не добијамо одговоре на наше дописе као што су;

 • Предлог за измену Радне групе о процени ризика 09.08.2012.године.
 • Израда акта о раду при условима екстремно ниских и високих температура 08.08.2012. године;
 • Радни односи у Кабинету уговор о делу 24.04.2012. године;
 • Критеријуми за додељивање ознаке за специјална возила;
 • Систематизација која нам је дата није тачна у табеларном приказу;
 • Нетачан одговор у вези возила УСП које је на личном задужењу од Жаклине Тодоровић допис 09-01/13 од 05.02.2013.год.;
 • Статус предлога Одликовања за раднике МУП односно СВС;
 • Проблем са нераспоређивањем радника од 2006. и раније;

Господин Вукић је наложио да се синдикату одговори на све дописе у најкраћем року.

Састанак је трајао око три сата.

 

Служба за информисање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ