Skip to main content

Дирекција полиције подржала иницијативу за усклађивање радног времена


Крајем прошле године СГ Београд је иницирао идеју о промени радног времена у седишту Министарства. Сматрамо да је неопходно да се радно време у седишту Министарства унутрашњих послова усклади са линијама рада на терену, односно са радним временом подручних Управа полиције као и Сектора за ванредне ситуације.

Дирекција полиције актом 03 број: 16250/13-10 од 13.02.2013.године сматра оправданим да се радно време министарства и организационих јединица у седишту Дирекције полиције, усклади са радним временом полицијских управа те је почело усклађивање по читавој Србији.

Како би смо показали потребу да се радно време усклади и у седишту МУП, упутили смо дописе Секторима на изјашњење.

Крајем прошле године иницирали смо идеју о промени радног времена у седишту Министарства. Сматрамо да је неопходно да се радно време у седишту Министарства унутрашњих послова усклади са линијама рада на терену, односно са радним временом подручних Управа полиције као и Сектора за ванредне ситуације.

Такође, сматрамо да би због боље ефикасности и усклађености линија рада, а у циљу очувања породице и бољег васпитавања деце, радно време Министарства унутрашњих послова требало да буде од 7,30 до 15,30 часова, односно  да се усклади радно време свих подручних Управа у Србији а не са радним временом осталих Министарства, како је то сада случај.

У спроведеној анкети, 95% анкетираних радника у седишту МУП изјаснило се позитивно и подржава нашу идеју, односно став.

Дирекција полиције актом 03 број: 16250/13-10 од 13.02.2013.године сматра оправданим да се радно време министарства и организационих јединица у седишту Дирекције полиције, усклади са радним временом полицијских управа (допис је у прилогу).

 Молимо Вас да нам што је пре могуће, испред ваше организационе јединице изнесете став о овом питању, односно дате јасан и недвосмислени одговор да ли сматрате оправданим да се радно време седишта Министарства, усклади са радним временом линија рада на терену, односно подручних управа у Србији?

Молим Вас да ваш став проследите на адресу Синдикат српске полиције, Кнеза Милоша 101, Београд.

С поштовањем,

Председник СГ Београд
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ