Skip to main content

Директору полиције: Ко је одговоран за неиздавање решења о распоређивању?


Према неким сазнањима, од укидања РЈБ и формирања Дирекције полиције, а по Вашем постављењу на место директора полиције, најмање 9 радника – саветника који су имали решења директно у Ресору и то: 2 генерала, 4 пуковника и 3 потпуковника, није добило никакво решење о распоређивању на радно место.

Током 2006. године од наведених су 2 пуковника пензионисана, а један генерал је поднео захтев за споразумни раскид радног односа. Године 2009. један пуковник и један потпуковник су добили незаконита решења у УКП ( у једном случају је решење укинуто судском пресудом, а Вама је наложено да донесете законито решење, што није још увек учињено), док је 2011. године један пуковник упућен на рад у иностранство.

 Од наведених лица, један генерал (са најдужим генералским стажом у МУП тренутно), један пуковник и један потпуковник, од ступања на снагу Закона о полицији 2006. године нису добили ниједно решење о рапоређивању, а исти су Вам се и у писаној форми обраћали за решење свог радно правног статуса.

 Према допису Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова-Управе за људске ресурсе, акт 05/2 број 2191/2007 од 25. 4. 2007. године, а чији је потписник начелник Управе Гордана Јековић, и који је достављен у Ваш Биро, имена наведених колега налазе се на списку нераспоређених радника Дирекције полиције који је дотављен директору полиције.

 Истовремено, у Дирекцији полиције запошљавана су нова лица, па и лица која су долазила ван Министарства.

Располажемо провереним податком да у нижим организационим јединицама у оквиру Дирекције полиције постоје слични случајеви.

Такође располажемо провереним сазнањима да Вам је Управа за људске ресурсе у више наврата достављала списак нераспоређених лица, па и са предлогом за решење њиховог радно-правног статуса.

 Молимо Вас да нам одговорите да ли су наведени подаци тачни, односни који подаци нису тачни, као и да ли са списка који се помиње у горе наведеном акту Управе за људске ресурсе има још колега који нису добили никакво решење о распоређивању.

 Такође Вас молимо да се изјасните да ли је ико из Министарства или ван њега на Вас вршио притисак да, противно Закону, наведеним лицима у законском року не издате решења о распоређивању на радно место у складу са Законом, њиховом стручном спремом, радним искуством и острученошћу.

С поштовањем,

Број: 1649-01/13
Ужице, 13.02.2013.год.

Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ