Skip to main content

Дискриминација, спречавање и ометање синдикалног рада ССП


Београд, 04.04.2012.године

Mинистарство унутрашњих послова
Кабинет министра

– министру Ивици Дачићу
ПРЕДМЕТ:  Дискриминација и спречавање и ометање синдикалног рада

Поштовани,
Представници Синдиката српске полиције, Глишо Видовић, Милош Зарубица и Драган Жебељан су у понедељак  26.03.2012. године поставили два пропагандна плакат на огласној табли у седишту Министарства у Палати Србија у Београду, на удаљености од 3 метара од пулта на коме седе неколико полицајаца задужена за обезбеђење зграде.

Том приликом, један униформисани колега из обезбеђења зграде нам је рекао да се плакати могу залепити искључиво на огласној табли, док су плакати послодавца залепљени свуда унаоколо на стакленим површинама, што заправо представља дискриминацију. После неколико дана, нама непознато лице, уклонило је један плакат ССП.
Уклоњени пропагандни плакат садржао је опис рада синдиката и позив запосленима у МУП да се придруже нашем синдикату. Други плакат који се односи на меморијални фудбалски турнир Владимир Грандић остао је недирнут, што јасно указује на нечију намеру да спречи упознавање запослених о раду ССП. Правни заступници ССП сматрају, да с обзиром да је пропагандни плакат који промовише и позива запослене да се учлане у синдикат, облик спречавања и ометање синдикалног рада, а што је регулисано је чланом 152. Кривичног законика РС, посебно јер сматрамо да је плакат уклоњен по нечијем налогу и да га је извршило службено лице у вршењу службе.

 Спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања и деловања

Члан 152

(1) Ко свесним кршењем закона или на други противправан начин спречи или омета политичко, синдикално или друго удруживање или деловање грађана или деловање њихових политичких, синдикалних или других удружења, казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се атвором од три месеца до три године.
Исто тако, напомињемо да је Синдикат српске полиције, и да су његови чланови у више наврата дискриминисани од стране Кабинета министра, односно лица које га води. Дискриминација се огледа у притисцима и претњама руководству ССП, ширењу неистинитих прича и гласина о синдикату и појединим члановима,  не одговарање на дописе и то од 2011.године до данас, не омогућавање присуствовању битним састанцима или инструктажама, не обавештавање и не упућивање битних депеша које се односе на битна дешавања која су у надлежности и синдиката, не обавештавање о донетим инструктивним актима и слично, што је регулисано чланом 209. Закона о раду.

 2. Синдикат запослених
Члан 209.

Синдикат има право да буде обавештен од стране послодавца о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката.

Напомињемо да је дискриминација синдиката и синдикалних активиста забрањена Законима Републике Србије, пре свега чланом 25 Законом о забрани дискриминације.

Дискриминација због политичке или синдикалне припадности

Члан 25.

Забрањена је дискриминација због политичких убеђења лица или групе лица,  односно припадности или неприпадности политичкој странци односно синдикалној организацији.

Дискриминацијом из става 1. овог члана не сматрају се ограничења која се  односе  на  вршиоце  одређених  државних  функција,  као  и  ограничења неопходна ради спречавања заговарања и вршења фашистичких, нацистичких и расистичких активности, прописана у складу са законом. „
Због свега изнетог, Синдикат српске полиције захтева од Вас, да се намерно уклоњени плакат што хитније врати на постављено место, као и да се утврди идентитет налагодаваца и лица које је уклонило пропагандни плакат, и да се према њима предузму законске мере. О томе очекујемо извештај.
Синдикат Српске полиције очекује одговор на овај допис у року од 15 дана, у противном бићемо принуђени да Јавном тужилаштву предамо кривичну пријаву против НН извршиоца са основаном сумњом да је дело учинило службено лице у вршењу службе.
Од Вас захтевамо да се прекине са даљом дискриминацијом руководства, чланова и читавог Синдиката српске полиције,  у противном ако се не прекине са устаљеном праксом, бићемо принуђени да покренемо судски спор с тим да ћемо предходно поднети притужбу Поверенику за заштиту равноправности.
С поштовањем,
Председник синдиката
Глишо   Видовић                                                                                                                               
 
 
 
 
            


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ