Skip to main content

Допис УГП: Да ли је против Николе Здјелара покренут дисциплински поступак?


Управа граничне полиције
Начелнику Ненаду Бановићу

Предмет:  Информација о случају Данијеле Милановић и Николе Здјелара

Поштовани господине Бановић,

На састанку одржаном 21.01.2013.године измећу представника ССП и УГП, предали смо Вам документацију у вези случаја Данијеле Милановић и Николе Здјелара радника УГП. Са читавим случајем упознат је начелник Регионалног центра Нови Сад, Миле Јандрић.

Никола Здјелар је 13.03.2012. године око 18,45 часова у просторијама СГП Шид вербално узнемиравао Данијелу Милановић и Драгана Грабића, тако што се Грабићу обратио речима: „Ти си главни сведок, ти си лажов“, а затим је кренуо према Данијели Милановић која се склонила у кухињу и употребом силе ушао у исту просторију вичући „Шта хоћеш, шта хоћеш“, да би у кухињу утрчао заменик командира Горан Лужајић и стао између њих двоје како би заштитио запослену.

Важно је истаћи да је правноснажном пресудом Основног суда у Сремској Митровици, Никола Здјелар проглашен кривим за вршење кривичног дела клевете из члана 171. став1. КЗ према оштећеној Данијели Милановић, тадашњем помоћнику Станице граничне полиције Моровић, те постоји основана сумња да је запослени Здјелар тиме починио тешку повреду службене дужности из члана 157. став 1. тачке 7, јер му је изречена кривична санкција за кривично дело које га чини недостојним за вршење службе.

С обзиром да постоји основана сумња да је Никола Здјелар 13.03.2012.године,  починио тешку повреду службене дужности из члана 157. став 1. тачке 7. Закона о полицији, а која се састоји у понашање супротно Кодексу полицијске етике, које штети угледу службе или нарушава односе међу запосленима, Синдикат српске полиције захтева информацију у вези овог случаја. Односно, информацију да ли је надлежни старешина Миле Јандрић или друго овлашћено лице покренуло дисциплински поступак против Николе Здјелара? Ако дисциплински поступак није покренут, због чега није?

С обзиром да је протекло доста времена и да постоји опасност од застаревања, молимо Вас да нам хитно одговорите на овај допис.

У случају ћутања, Синдикат српске полиције покренуће дисциплински поступак против Николе Здјелара и осталих који су занемаривали своју службену обавезу, односно својим нечињењем службене радње покушали да доведу до застаревања случаја. Колегиница Данијела Милановић члан је овог синдиката.

С поштовањем,

Шеф службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган 
Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ