Skip to main content

Допис упозорења због неправилне примене прописа о раду!


Због неправилне примене прописа којима се уређују прековремени рад, приправност, распоред рада, дневни одмор и одмор у току рада у ОКП, ПИ Пријепоље, СПИ Пријепоље и ПИ Нова Варош, председник ССП РЦ Пријепоље, Виктор Ратковић, руководиоцима ових организационих јединица (и начелнику ППУ) упутио је допис у којем им је указао на неправилности, законске и подзаконске одредбе којима је уређена предметна материја, подсетивши их на сврху тих прописа и сврху њихове примене, као и на то да због неправилног поступања могу сносити негативне последице (дисциплински поступци и кривичне пријаве, за оне упорне у непримени прописа).

Да ли ће након овог дописа старешине схватити своје законске обавезе, видећемо, али ССП сигурно неће ћутати нити оклевати да поднесе предлоге за покретање одговарајућих поступака против одговорних лица. Позивамо све наше чланове, и остале запослене, да нам се обрате за помоћ уколико у њиховим организационим јединицама има оваквих, сличних, или било каквих других случајева кршења њихових радних права. Синдикат, по природи ствари, постоји ради својих чланова а ми то врло озбиљно схватамо!

Искључива сврха овог и сличних дописа је постизање правилне и доследне примене предметних норми како би полицијски службеник на посао долазио одморан, наспаван и размишљао искључиво о полицијским пословима и задацима, а не о томе да ли ће му уживање одређеног права бити омогућено или ускраћено. Само одморан, психофизички здрав, поштован и неоптерећен полицијски службеник може дати свој максимум и само поштеним, коректним и човечним односом непосредних старешина према полицијским службеницима се одржава здрава радна средина у колективу, без нетрпељивости и незадовољства. Међутим, уколико полицијски службеник нема могућности да се довољно наспава и одмори, уколико му се не омогући остварење оног што је он поштено зарадио и заслужио, уколико му се због распореда „данас за сутра“ онемогући планирање приватних обавеза, такав полицијски службеник временом ствара негативан однос, најпре према непосредном руководиоцу, а потом и према служби у целини, што неминовно води ка његовој незаинтересованости за рад и резултате. То даље доводи до тога да безбедност грађана и њихове имовине није на потребном и очекиваном нивоу.

Будући да смо ми ти који од грађана захтевају да се понашају у складу са законима и који се старају да се ти исти грађани понашају у складу са законима, самим тим и сами морамо доследно да спроводимо све законе. У супротном губимо и легитимитет и ауторитет међу грађанима.

Садржај дописа, у којем су детаљно дати прикази радних права која нам најчешће крше, можете да прочитате на приложеним фотографијама:

Служба за информисање ССП