Skip to main content

ДРУГИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ У 2018.


Београд,  12.02.2018 године, –  У Палати Србија одржан је други редовни месечни  састанак представника Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Састанком је председавао заменик начелника Сектора за људске ресурсе, господин Драган Цветковић. Делегацију синдиката представљали су чланови Главног одбора ССП СрђанТрајковић и Никола Петровић.

Разговарали смо о следећим питањима:

  1. Ретроактивни обрачун радних сати у Одреду Жандармерије у Краљеву

Реч је о радним сатима који су остали нерешени приликом почетка рачунања времена проведеног у путу у радно време.

Господин Цветковић је рекао да ће бити упућен допис команди Жандармерије обзиром да су им неопходни тачни подаци како како би се за период од јануара месеца до почетка рачунања времена у путу у радно време склопили споразуми и на тај начин избегла утужења. Овај проблем до сада није решен јер није достављен списак полицијских службеника Одреда у Краљеву са оствареним прековременим сатима. Од стране радне групе добили смо обећање да ће допис на основу наше иницијативе бити послат „још данас у току дана“.

  1. Приправност у СВС Апатин – Сомбор

У одговору на ово питање има пар нејасноћа, наиме нисмо добили одговор када ће запосленима бити исплаћено оно што су одрадили, односно приправност у коју су били стављени од стране непосредног руководиоца а начелник се касније није сагласио са тим. Сматрамо да несугласице између командира и начелника не могу да имају последице по запослене те да њима приправност за претходне месеце мора бити исплаћена. Такође смо радној групи изнели податак да је сада само по један припадник СВС у приправности, те да само он има законску обавезу да се у случају позива из приправности и одазове, те да сумњамо да је  један припадник СВС довољан. Одговорено нам је да начелник опредељује број људи у приправности у складу са својој проценом, да исти има права на њу али и да за своју процену одговара.

  1. Награђивање запослених

На терену имамо различиту примену Правилника о платама запослених у МУП, тако да негде укупан проценат увећања коефицијента плате запосленог ограничавају на 20%, мада је исти остварио више процената по више различитих основа. С друге стране, у појединим управама запослени бивају награђени и преко те границе, на пример 35% укупно, а од тога 20% за резултате рада и још 15% по основу замене руководиоца.

Став Радне групе је да је законски максимум награђивања полицијских службеника 20%, с тим да је рецимо замена руководиоца накнада а не награда те да нема препрека да запослени који имају остваре право на награду али и на накнаду остваре и коефицијент већи од 20%. Размимоилажење наших и ставова Радне групе је у случају када полицијском службенику  буде увећана плаза за 20% због ИЈП ангажовања. Ми сматрамо да је то накнада за ангажовање и да, уколико оствари натпорсечне резултате и буде награђен, да  му следује и увећање коефицијента по једном и другом основу. Уколико ипак није могуће наградити запосленог више од 20% у једном месецу, предлажемо да оних наредних 10% или више, буде пребачено у наредни месец.

4. Премештај или упућивање колегинице

Полицијска службеница из Обреновца, запослена у ПС Сента, поднела је захтев за привремени премештај у ПС Обреновац. Начелник и командир у тој станици су били сагласни али је добила одбијајући одговор од в.д. начелника ПУ Кикинда Велимира Барбулова.
На ово питање од представника Радне групе добили смо позитиван одговор, наиме полицијској службеници, након извршених провера, дата је сагласност начелника ПУ Кикинда као и начелника ПС Обреновац. Дирекција полиције је такође сагласна са њеним  захтевом. Тренутно се предмет налази у Сектору за људске ресурсе и очекујемо скоро доношење решења.

5. Награђивање запослених у ОЖ Нови Сад

Добили смо примедбе запослених у Одреду жандармерије у Новом Саду да је на делу неправедно награђивање запослених у смислу да су фаворизоване старешине.

Одговор Радне групе је уопштен – како је то лична процена команданта, његово право а такође и његова одговорност кога ће наградити. Дат нам је на увид његов одговор, односно изјашњење по овом питању изражено у виду процената. Наиме, он тврди да је укупан број награђених руководиоца око 16% док је број награђених извршилаца око 84%. Ови проценти делују коректно на први поглед, међутим морали смо навести да је проценат извршиоца далеко већи од приказаног броја, те да руководилачка радна места чине много мањи број од 16% од укупно запослених у Одреду. У најмању руку, непримерено да буде награђен руководиоц (командир чете, на пример) док нико од његових  90 подређених (извршилаца) није награђен. С правом се може поставити питање какав је то руководилац који није запослене мотивисао да макар неко постигне неке резултате вредне награђивања и да ли је тај руководилац заслужио награду или казну!

 Додатну сумњу у веродостојност презентованих података буди и то што на захтев за увид, по информацији од јавног значаја, за  списак награђених у 2017. години у  ОЖ Нови Сад, није одговорено, те смо морали уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

Такође напомињемо да Синдикат српске полиције никада није правио разлику између руководилаца или извршилаца. У прилог томе иде и чињеница да смо се ми једини од синдиката борили против прошлогодишње одлуке о укидању награђивања руководилаца и указивали на њихову дискриминацију. Свакако смо и против злоупотребе овог права руководилаца, као што је био случај у Полцијској бригади у Београду, где је старешина за 16 сати рада у месецу постигао “изузетне” резултате и награђен је 20%.

Служба за информисање ССП
Никола Петровић