Skip to main content

ГОДИШЊА ОЦЕНА – ПРИМЕР БОРБЕ ЗА ПРАВЕДНУ ОЦЕНУ


Синдикат српске полиције на терену свакодневно води разноврсну синдикалну борбу ради поштовање права запослених. У овом тексту, приказаћемо поступак у коме наш активиста, председник СГ Врњачка Бања Марко Виријевић заступа члана Синдиката српске полиције, колегу Немање Вучића у вези издавање Решења о годишњој оцени. 

Колега Вучић Немањa, радник групе за сузбијање криминала у ПС Врњачка Бања оцењен је оценом добар 3 за 2021. годину. Незадовољан оценом и приговорима на годишње оцене у претходном периоду у консултацији са председником СГ Врњачка Бања Марком Виријевићем, поднео је Захтев за издавање Решења о годишњој оцени рада. С обзиром да полицијска управа у Краљеву није донела Решење о годишњој оцени у законском року, Немања Вучић је овластио Синдикат српске полиције – СГ Врњачка Бања да га заступа у напред описаном управном поступку. Председник СГ Врњачка Бања Марко Виријевић је као овлашћени заступник Жалбеној комисији Владе уложио жалбу због „ћутања управе“. Поступајући по жалби, Жалбена комисија Владе је донела Решење којим је усвојена жалба председника СГ Врњачка Бања, као овлашћеног заступника Немање Вучића и наложила да Министарство унутрашњих послова у року од 30 дана донесе Решење о годишњој оцени за Немању Вучића. 

Још увек се налазимо у фази поступка. Чекамо доношење Решења о годишњој оцени и образложење годишње оцене, где ће на основу тога бити донета и одлука по жалби на Решење о годишњој оцени. А до тада, колеге и колегенице који су незадовољни својом годишњом оценом могу се обратити синдикалним активистима ССП. 

Шеф Службе за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ