Skip to main content

Иницијатива ССП даје прве резултате: Нема прекида радног односа сходно члану 172 ЗОП


Према сазнањима до којих је дошао Синдикат српске полиције МУП је донео одлуку да ће обуставити све радње у вези са прикупљањем података о запосленима у вези са чланом 172. тачком 2. Закона о полицији до доношења одлуке Уставног суда о уставности овог члана.
Подсећамо да је овим чланом предвиђено да запосленима у МУП-у престаје радни однос покретањем кривичног поступка због кривичног дела које се гони по службеној дужности.
Такође подсећамо да је ССП 20.2.2016. године Уставном суду поднео иницијативу за покретање поступка за оцену уставности неколико чланова новог Закона о полицији, међу којима и члана 172 („ССП поднео иницијативу за оцену уставности Закона о полицији“), као и је 9.3.2016. године председник ССП Лазар Ранитовић упутио допис министру полиције др Небојши Стефановићу у којем се тражи управо обустављање свих радњи МУП-а у вези са применом члана 172. тачке 2. Закона о полицији до доношења одлуке Уставног суда („Не осуђујте нас без суда“).

Још једном се показало да се ССП искрено и истрајно бори за све запослене у МУП-у и да се у тој борби не користимо празним причама и демагогијом, већ искључиво чињеницaма и правом.