Skip to main content

ИСТРАЖУЈЕМО: Нова униформа лошег квалитета?


1Ужице, 22.01.2015. -Председник ССП Глишо видовић упутио је допис министру полиције Небојши Стефановићу због информација које синдикату стижу са терена које говоре о лошем квалитету нове униформе (одеће и обуће). Поред овог дописа, наш тим се бави и анализом тендерске документације и пропустима који су оучени. Резултате истраживања објавићемо када се за то стекну услови, по добијању свих релевантних информација и анализа.

Поштовани господине Стефановићу,

Полицијски службеници широм Србије информишу ме да су делови нове униформе и обућа на забрињавајуће ниском квалитету.

Пре свега, замерка се односи на квалитет испоручених чарапа и борбених патика.

Што се тиче чарапа замерке су да су подељене величинске вредности неодговарајуће (бројеви су изузетно велики) као и на сам квалитет чарапа.

Што се тиче борбених патика, замерке са терена су упућене на неудобност, лош квалитет израде и водонепропустљивост.

Униформа која још није почела да се дели а која пристиже у магацине, према нашим сазнањима, такође је сумњивог квалитета и не одговара важећем Правилнику.

С обзиром да Министарство унутрашњих послова не врши насумичну контролу квалитета испоручене робе уз помоћ референтних лабораторија, Синдикат српске полиције донео је одлуку да о свом тошку изврши насумичну контрола квалитета у циљу добијања тачних и релевантних информација и утврди да ли испоручена роба задовољава конкурсну документацију. Односно утврди право чињенично стање квалитета униформе.

С тим у вези, обраћамо Вам се са захтевом да нам се омогући да насумично одаберемо по један комад испоручене одеће и обуће из Полицијских управа, како би смо их предали на контролу квалитета и анализу у некој од референтних лабараторија.

Такође, молим Вас за информацију на који начин се неодговарајући, неквалитетни и роба са скривеном грешком као што је обућа и одећа, могу заменити и колика је гаранција добављача на испоручену робу.

С поштовањем,

Председник
Глишо Видовић

Шта смо све тражили од МУП-а, по Закону о приступу информација од јавног значаја:

29.12.2014. године

 1. Комплетну конкурсну документацију за набавку комплетне нове униформе полиције која се управо дели и задужује по ПУ у Србији;
 2. Документацију (комплетан предмет) о одабиру референтне лабораторије за контолу квалитета униформе полиције;
 3. Извештај акредитоване лабораторије, о квалитету униформе, за све примљене делове одеће нове униформе полиције;
 4. Извештај о контроли извршене од стране МУП приликом пријема свих делова нове униформе.
 5. МУП извештај о квантитативном и квалитативном пријему комплетне униформе.

19.01.2015. године

 1. Комплетну конкурсну документацију за извршену набавку борбене патике за потребе дирекције полиције, шифра поступка: ПБ/14;
 2. Комплетан предмет са припадајућим документима из којег се може видети која је фирма или које су фирме одабране, које су задовољиле услове из тендерске документације и изабране за набавку борбених патика из поступка ПБ/14;
 3. Извештај МУП о извршеним визуелним органолептичким контролама материјала       и помоћног материјала; Извештај о међуфазној контроли; Извештај контроле квалитета на основу документације;
 4. Документацију (комплетан предмет) о одабиру референтне лабораторије за контолу квалитета борбене патике;
 5. Увид у означени и пломбирани узорак борбених патика са извештајем акредитоване лабораторије, о квалитету основног материјала и готовог производа борбених патика;
 6. Извештај о контроли извршене од стране МУП приликом пријема борбених патика.
 7. МУП извештај о квантитативном и квалитативном пријемуборбених патика.

22.01.2015. године

Молим Вас да за потребе Синдиката српске полиције доставите информације и омогућите увид у оригинална документа као и преглед модела униформи, која се односе на предмет „ознака из општег речника набавке: 72242000 услуге моделирања дизајна“:

Односно, реализованом уговору са „ИД Маркер“ доо Нови Сад, ул. Цара душана бр. 55 који за услугу имао пружити израду техничке спецификације – идејног решења изгледа нове редовне униформе (скица,табеле мера и др.) за потребе Министарства унутрашњих послова.

Молим Вас да копију документа идејног решења (скица,табеле мера и др.) начините у колору, уколико је добављач идејно решење доставио у колору на папиру, ДВД диску, или скенирано на ДВД диску при резолуцији 1:1.

У колико је идејно решење (скица,табеле мера и др.) добављач начинио у црно-белој техници, довољно је да копије за Синдикат буду у класичној техници копирања.