Skip to main content

Ивици Дачићу: Тражимо састанак и анализу Споразума о сарадњи и социјалном дијалогу


Министру  – Ивици Дачићу

Поштовани господине Дачићу,

Молим Вас да од друге половини месеца Јуна 2013.године планирате заједнички састанак са представницима синдиката српске полиције како би заједнички извршили анализу Споразума о сарадњи и социјалном дијалогу.

Соразум о Сарадњи и социјалном дијалогу потписали смо 24.10.2012. године и с обзиром да је од тада прошло пола године, сматрамо да је неопходно извршити анализу  поштовања и примене споразума који се односи на уговорене обавезе и то:

 Министарство унутрашњих послова обавезује и гарантује

 1. поштовање законом зајемчених људских, радничких и синдикалних права;
 2. равноправан и недискриминаторски положај Синдиката српске полиције и чланова у Министарству унутрашњих послова, у складу са законима;
 3. равноправан положај функционера, активиста и чланова Синдиката српске полиције у односу на друге запослене, приликом премештаја или напредовања у служби;
 4. поштовање закона који се односе на безбедан и здрав рад;
 5. поштовање достојанства личности чланова овог синдиката и других запослених;
 6. брзу и тачну информисаност Синдиката српске полиције о свим битним аспектима у вези рада и заштите на раду, друштвених, економских и радно-социјалних питања;
 7. заинтересованим функционерима Синдиката српске полиције присуствовање на важним редовним или ванредним састанцима у Министарству који се односе на рад, организацију рада, друштвена, економска и радно-социјална питања;
 8. укључивање Синдиката српске полиције у рад будућих радних тела и група у Министарству које се односе на организациона, друштвена, економска и радно-социјална питања.

 Синдикат српске полиције се обавезује и гарантује

 1. да ће се трудити да све евентуалне проблеме у раду или у вези рада најпре решава у директној комуникацијији са представницима Министарства унутрашњих послова без посредника, других органа, медија или суда;
 2. да ће својим конструктивним предлозима настојати да допринесе што бољем функционисању Министарства унутрашњих послова Републике Србије;
 3. да ће настојати да подигне углед Министарства унутрашњих послова у јавности.

 Заједнички се обавезују да ће

 1. радити на подизању нивоа културе социалног диалога за остварење бољих услова рада и заштите на раду;
 2. астојати да запосленима побољшају углед, понос, изгубљени идентитет и задовољство приликом рада у Министарству;
 3. настојати да се искорени злостављање на раду и сведе на минимум суицид , као и да ће проблеме који произлазе из тих области решавати споразумно уз поштовање људског достојанства;
 4. настојати да се трошкови Министарства унутрашњих послова сведу на минимум и да ће се домаћински односити према имовини и средствима за рад у циљу уштеде и рационализације средстава.

С обзиром да нисмо задовољни досадашњим применом и поштовањем Споразума молим Вас да од друге половини месеца Јуна 2013.године планирате заједнички састанак са представницима синдиката српске полиције како би заједнички извршили анализу Споразума о сарадњи и социјалном дијалогу и одлучили о даљој судбини Споразума.

С поштовањем,

 Председник синдиката
Глишо Видовић

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ