Skip to main content

Изменом Упутства о услугама исхране и смештаја радницима УГП обезбедити пијаћу воду


У складу са одржаним састанком између Синдиката српске полиције и Управе граничне полиције, доставили смо Упутство о услугама исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова, како би га прилагодили потребама радника УГП с обзиром да предметним упутством радници ове управе нису обухваћени а постоји потреба да се обезбеди пијаћа вода односно исхрана.

Поштовани господине Бановић,

Сходно јучерашњем договору на састанка између представника Управе граничне полиције и Синдиката српске полиције достављамо Вам Упутство о услугама исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова на упознавање и даљи рад.

На јучерашњем састанку изнели смо проблеме радника УГП на терену који се огледају у недостатку пијаће воде и хране. С обзиром да су неке организационе јединице Министарства обухваћене предметним упутством где МУП из својих извора финансирања обезбеђује исхрану радника. Став синдиката је да имамо простора да и одређене категорије радника УГП остваре ово право, односно да се упутство доради и измени.

Сматрамо да заједнички радом треба да сачинимо предлог измене Упутства, сходно споразуму који је ССП потписао са Министарством, где би по окончању и усаглашавању требали да поднесемо министру на потписивање.

Молимо Вас да по сагледавању потреба радника УГП за пићем и храном, сачините предлог измене Упутства и да нам га доставите, или да на посебном састанку обрадимо ову тему, како би се усагласили и наступили даље у реализацији измене Упутства.

За даљи рад и договор стојимо Вам на располагању.

Шеф службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган  Жебељан

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ