Skip to main content

Извештај са састанка са Начелником ПУ за град Београд Веселином Милићем


20131002_112322Делегација синдиката српске полиције одржала је 02.10.2013. године састанак са Начелником ПУ за град Београд Веселином Милићем.

Синдикат српске полиције заступали су Председник синдиката Глишо Видовић, члан ГО Саша Вулетић, председник Скупштине РЦ Београд Миле Лазаревић и председник Скупштине РЦ Седиште МУП Горан Ђурић.

Испред Полицијске управе за град Београд састанку су присуствовали: Начелник Веселин Милић, Начелник Управе полиције Деспотовић, Начелник Управе криминалистичке полиције Дарко Сенић, Нaчелница управе за логистику Јасна Мандић, Начелник Одељења за контролу законитости у раду Курузовић и његов заменик Милинковић.

Након представљања новопостављеног начелника полицијске управе и изношења његове визије и планова на унапређењу рада у смислу повећањеа безбедности грађана и услова рада запослених, господин Mилић је нагласио да је отворен за сарадњу са Синдикатом српске полиције и да ће у наредном периоду рад управе, њега и његових сарадника бити транспарентнији него што је то био случај у предходном периоду.

Глишо Видовић се захвалио Начелнику што је издвојио време за састанак са делегацијом синдиката упркос томе што је постављен тек пре само неколико дана, и то непосредно пред најављено одржавање геј-параде, да је пред њим гомила обавеза, те да смо свесни да је под великим притиском јавности и у великој гужви.

Затим предочио начелнику и присутнима податак да синдикат тренутно броји нешто мање од 7000 чланова и да смо на прагу достизања репрезентативности.

Тренутно на територији града Београда имамо нешто мање од 2.000 чланова синдиката организованих у 21 синдиаклној групи. Представио је присутне колеге из синдиката, предложио да одмах пређемо на предложене теме за разговор и дао реч председнику скупштине РЦ Београд Милу Лазаревић да их образложи:

  • Проблеми полицијских службеника са великим бројем аката добијених од судова и тужилаштава.

Постоји устаљена пракса да судови позивају полицијске службенике као сведоке у поступку и када то није оправдано, када је то само питање форме и без неког резултата а то полицајцима одузима много драгоценог слободног времена. Такође, постоји огроман број разноразних аката – наредби, замолница, позива за странке итд које полиција добија од наведених органа на поступање. Само ткзв. „ПО“ од тужилаштава тренутно је на задужењу у овој полицијској управи око 10.000 комада. Полицијски службеници су претворени у судске курире и немају времена за прави полицијски рад. Синдикат предлаже састанак са министарством правосуђа и тражи подршку од послодавца.

Начелник се слаже да је то огроман проблем, да је упознат и да су већ предузели неке кораке на решавању проблема у контактима са тужилаштвом, а да ће синдикату пружити неопходну подршку и помоћ за сатанак са представницима министарства правосуђа.

  • Захтеви за премештаје из ПУ за град Београд

Глишо Видовић је изнео податак да и поред добијене сагласности Директора полиције Милорада Вељовић и Државног секретара Вање Вукић за премештаје радника из ПУ Београд до тога није дошло у довољној мери упркос томе што би то довело до смањења новчаних средстава потребних за исплату путних трошкова и што би олакшало рад и живот полицијским службеницима. Бивши начелник управ Бјелић је био изричит да нема премештаја за службенике са мање од 10 година радног стажа а занима нас став новог начелника по том питању.

Начелник Милић се сложио са ставом свог предходника образлажући то разлозима безбедности. Полицијска управа и иначе није у потпуности попуњена а дозвољавање премештаја свим заинтересованима довело би до још већих проблема.Он ће инсистирати на организовању курсева за попуну управе у наредном периоду и нада се да ће то дати резултата. Такође је напоменуо и да ће дозвољавати премештаје у малом броју и у нарочито осетљивим ситуацијама (болест, породични проблеми, спајање породица где су обоје супружника полицајци…). У народним разговорима ССП ће инсистирати да се или омогуће премештаји зантересованима или да путни трошкови буду редовни, овакво стање као до сада је неодрживо!

  • Проблеми полицијских службеника у контактима са колегама из Одељења за контролу законитости у раду

Већи број чланова синдиката и других запослених се обраћао синдикату са жалбама на поступање  колега из тог Одељења, као и на начин опхођења и комуникације. Постоји непрофезионализам у раду колега као и понижавајући однос према полицајцима. Такође је присутан и проблем понављања поступака када се против истог колеге више пута води поступак по истим притужбама од истог лица. Чему то? Поменути су и конкретни поступци где су учесници наши чланови, који су подносили притужбе против надређених а да они сами нису салушани већ је без њиховог активног учеша поступак завршен без резултата.

Присутни Начелник одељења Курузовић је прихватио да се закаже посебан састанак синдиката и руководства тог одељења где би се ће се имати више времена да се та питања на прави начин реше.

  • Управа за логистику

Миле Лазаревић је изнео жалбе колегиница из Одељења за одржавање објекта да однос надређених према њима није ускладу са законом и нормама професионалног понашања, да им се често обраћају понижавајућим речима и изразима, па чак и претњама. Такође, постоји проблем изналажења одговарајућих радних места за колегинице са различитим врстама инвалидности и смањеним радним способностима, са препорукама лекара специјалиста за лакша радна места.
Начелница Јасна Мандић је категорички одбила тврдње да у управи постоје проблеми у комуникацији претпостављених и извршилаца, те да проблем са лакшим радним местима не може да реши јер систематизацијом у управи нису предвиђена таква радна места. Глишо видовић је предложио да се таква радна места потраже у другим управам у Сектору за финансије и заједничке послове. А за питање коректности односа и комуникације надређених према радницима затражиће посебан састанак у управи за логистику уз присуство свих заинтересованих страна како би се проблем решио.

  •  Статус радника на писарницама у подручним Полицијским станицама

Миле Лазаревић је предочио Начелнику Милићу да је 22.05.2013. одржан састанак са начелницом Мандић на ту тему где је договорено да она да препоруку начелницима полицијских станица да приликом поновне израде предлога систематизације доставе предлог да раднице на тим пословима добија статус „ОД“. Тиме била исправљена неправда и постојећа дискриминација где раднице на истим пословима у полицијским станицама нису равноправне са положајем радница у седишту управе. Са тим предлогом се сложила и начелница Одељења зас опште послове Милица Јакшић. Али договор са тог састанка није испоштован и није дата наведена препорука те у предлог систематизације није унета та промена.

Начелница Јасна Мандић је изјавила да то није тачно, да је она упутила предлог ка Дирекцији полиције.

Начелник се сложио да је то питање оправдано, да то треба реализовати, као и да сматра да је то више ствар техничке природе него проблем који се не може решити.

Међутим, тај акт упућен ка дирекцији начелница Мандић није имала код себе, није га могла пронаћи у архиви тог дана, нита нам га је доставила или нас барем обавестила о његовом проналажењу, до момента објављивања овог извештаја. Синдикат ће предузети одговарајуће кораке да би се тај проблем решио на задовољавајући начин.

  •  Просторно-технички услови за рад синдиката

Председник синдиката Глишо Видовић је изнео потребу синдиката да у седишту Полицијске управе добије канцеларију за рад као и заинтересованост синдиката да наши представници присуствују колегијумима на које начелник позива представнике репрезентативних синдиката.

Начелник Милић је изјавио да смо добродошли на колегијуме и да ће нас убудуће позивати да учествујемо на састанцима, а за просто за канцеларију је рекао да тренутно нема могућности нити слободног простора али да ће у наредном периоду, након предвиђених грађевинсих радова и доградње, пронаћи одговарајући простор за рад синдиката.

  • Систематизација у ПУ за град Београд

По речима начелника Милића, предлог систематизације је предат дирекцији полиције. У предлогу су начињене измене који регулишу статус ИЈ92 и Полицијске бригаде. Синдикат предлог није добио нити видео, посебним актом затражићемо копију онога што је отишло ка Дирекцији како би дали своје мишљење.

  •  Поштовање колективног уговора и рад у турнусу

Синдикат је од чланова из појединих полицијских станица као што је Земун, на пример, добио притужбе да се не поштује ПКУ у потпуности и то у Одсецима за сузбијање криминалитета. Наиме, увиђајне екипе често остају да заврше запримљене увиђаје након 22,00 часа и да им се том приликом неправилно обрачунава тај рад. Односно један час таквог рада им се плати увећано на име ноћног рада али не и као прековремени већ им се намеће претварање тих сати у слободне. То је очигледно кршење колективног уговора и синдикат тражи да се прекине са таквом праксом.

Начелник УКП Дарко Сенић се слаже да таквог кршења права радника не сме бити, да је његов став свим шефовима ОЗСК у станицама познат, а то је стриктно поштовање колективног уговора. Сматра да се тај проблем може и треба решавати са шефовима тих одсека и да ће се и он укључити у случају потребе.

Миле Лазаревић је изнео да се многи чланови синдиката обраћају са захтевом да се поново уведе рад у турнусу 12-24-12-48 где год је то могуће, а поготово код увиђајних екипа ради правовременог вршења увиђаја у ноћним сатима, као и због обављања других послова из домена крим. Службе који не трпе одлагања као што је одређивање решења о задржавању за лица и слично.

Начелник Сенић сматра да увиђаја у ноћним сатима нема тако пуно и да дежурне екипе за увиђаје из седишта управе могу да покрију читав град, те да је тренутно нецелисходно уводити рад у турнусу али оставља могућнпст да се о томе разговара и изнесу сви аргументи за и против.

Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ