Skip to main content

Извештај са трећег редовног састанка у Кабинету министра


Београд – 10.3.2017. године, – У Палати Србија, одржан је редован месечни састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Председавајући Радном групом, државни секретар, Милосав Миличковић био је одсутан са састанка због неодложних обавеза те га је мењао господин Жељко Веселиновић, начелника Сектора за материјално финансијске послове.

Делегацију Синдиката српске полиције сачињава ли су: Лазар Ранитовић – председник ССП, Бобан Ђорђић – члан ГО ССП, Никола Петровић – члан ГО ССП, Радислав Мијатовић – председник СГ Шид

Теме о којима смо разговарали  су следеће:

Просторије за пресвлачење полицијских службеника у Одреду Жандармерије у Београду

Просторије су неусловне у тој мери да је тешко речима описати. Наиме у то се лично уверио и директор полиције током своjе недавне посете. Доста прозора је поломљено те су исти затворени картонима и слично. У самим просторијама се грејање врши трофазним калориферима, а како је стање столарије и позора катстрофално а просторије високе око 4 метара, ово не само да је неефикасно него и толико оптерећује исталацију да постоји могућност пожара. Број калорифера је ограничен не само инсталацијом у објекту него и оближњом трафо станицом која не може да издржи додатно оптерећење. На сајту Синдиката српске полиције ово је била тема 26.09.2016 године (http://ssp.org.rs/druga-strana-medalje/). У поменутом тексту можете видети и неке од фотографија поменутих просторија. Сматрамо да у 21. веку нема оправдања за овакво стање просторија у којој бораве људи. Поготову је немогуће објаснити полицијским службеницима да је оближња зграда (удаљена 50 м од ових просторија) у којој је смештена команда Одреда у потпуности реновирана а да постоје одређени разлози због којих ова у којој су смештени полицијски службеници не може да се реновира и приведе намени макар и у мањој мери. Такође полицијски службеници су хтели да се сами између себе организују те да сами прикупе средства да макар окрече исте просторије (пошто са плафона стално отпадају комади и слојеви од претходних молерских радова највероватније од пре 20-30 година) али ни то није омогућено.

Одговор на тему дао је представник Жандармерије господин Дивјак, који је изјаво да комплекс где се налази објекат Жандармерије није у власништву МУП-а, те капитална улагања нису могућа односно продуктивна. Са проблемом је упознат командант Жандармерије, господин Горан Драговић и у току је прибављање документација за реновирање. Системско решавање проблема објекта биће омогућено превазилажењем проблема правне природе, односно преласком објекта у власништво МУП-а када ће бити остварен основни предуслов за капитална улагања. На питање како је могуће да је нерешен имовинско-правни статус зграда у којима је смештен београдски ОЖ, где је објекат команде ОЖБ сређен у потпуности, док објекат за смештај људства није иако је у питању исти комплекс зграда  господин Дивјак није  имао одговор.

Исхрана полицијских службеника ангажованих у КПЗ „Забела“ у Пожаревцу.

На претходним састанцима смо указивали на овај проблем и речено нам је да ће се ово решити у договору са Министарством правде те да ће се полицијским службеницима омогућити да се хране у ресторану Министарства правде у поменутом КПЗ-у, до данашњег дана ништа није решено и даље полицијски службеници добијају 3х7 конзерви за 7 дана ангажовања. Разлоге због којих ово није добро навели смо и претходни пут али и сада указујемо на један и најважнији, а то је здравље полицијских службеника.

Одговор на тему дао је секретар МУП-а, господин Тодоровић који је изјавио да је формирана Радна група коју сачињавају представници МУП-а, Министарства правде и Завода за извршење кривичних санкција, да је рад Радне групе при крају те да се очекује склапање споразума између поменутих институција, којим ће између осталог бити решено и питање исхране припадника МУП-а упућених у КПЗ „Забела“ у Пожаревцу. Дакле, послодавац је прибегао старом опробаном рецепту: „Ако не желиш да решиш проблем, ти формирај комисију!“, ал хајде да сачекамо и то.

Службени пси у ПУ Сомбор

У Полицијској управи Сомбор у последњих 5 година нема службених паса иако је руководство ПУ Сомбор у више наврата у претходне 3 године слало захтеве и ургенције како би се овај проблем решио. ПУ Сомбор имала је два пса једног за експозив и другог за дрогу. Оба пса су угинула услед старости. ПУ Сомбор суочена је са потешкоћама када су пре свега у питању противдиверзиони прегледи места одржавања јавних скупова (употреба службеног пса за експлозиве) и претереси станова и др. просторија када је у питању проналазак опојних дрога. ПУ Сомбор једина је управа која нема службене псе. У изузетним ситуацијама могуће је из суседних управа ангажвање полицијских службеника са службеним псима али неретко постоје ситуације и догађаји који не трпе одлагање а неопходна је употреба службених паса. Да ли постоје реалне шансе да ПУ Сомбор добије службене псе? Да ли је МУП планирао средства за набавку и обуку службених паса у текућој години? Постоји ли план набавке и подмлатка службених паса како и друге ПУ не би дошле у исти проблем.

Одговор на питања дао је помоћник начелника Управе полиције, господин Јоксимовић који је изјавио да су за текућу годину опредељена средства за Бригаду полиције, Чету за службене псе, док за остале организационе јединице министарства нису опредељена средства за набавку службених паса. Приоритет Министарства је граница и аеродром. Обезбеђивање службених паса могуће је на два начина и то: из легла постојећих паса унутар Полицијске бригаде, путем куповине и донацијом. Министарство је обезбедило средства за исхрану паса у наредних 4-5 година.

Службена возила

На претходним састанцима обавештени смо да МУП планира набавку и расподелу 1200 патролних возила. Возни парк појединих полицијских управа је на издисају, велик је број возила расходован и возила су често неисправна чега је свесно и само руководство МУП-а. Да ли је контигент патролних возила пристигао и када ће бити расподела возила по полицијским управама?

Одговор на питања дао је председавајући, господин Веселиновић, који је изјавио да је неопходно завршити свеукупну документацију која је веома комплексна, да је потребно нерентабилна и дотрајала возила која се налазе у организационим јединицама МУП-а расходовати, те да ће се извршити попис возила по јединицама и да ће након тога уследити расподела од стране Дирекције полиције. Расподела се може очекивати око половине године, док ће пар стотина возила по ургентности расподелити у наредних месец дана.

Одлазак у мировне мисије припадника МУП-а

У оквиру МУП-а не постоји акт којим је уређена ова материја, односно начин одабира припадника који ће бити упућени у мировну мисију. Наиме, ко прође тестирање из енглеског језика и курс, те добије сертификат, чека на упућење. О самом упућењу, одлучује Кабинет директора полиције, коме пре тога списак доставља Сектор за међународну сарадњу и европске послове (списак свих полицијских службеника који испуњавају услове). Предлог са именима кандидата (потребан број за одлазак, плус резерва-ужи списак), из Дирекције достављају Кабинету министра, и ту се доноси коначна одлука о упућивању. У пракси се дешава да поједини припадници бивају упућивани више пута у мисију док поједини који су прошли све обуке и остварили услове нису били упућивани. У Војсци Србије постоје јасно дефинисана правила. Након тестирања и обуке прави се ранг листа, на којој свако може да види када би могао да буде послат у мировну мисију, ако су у питању индивидуални одласци, док је за упућивање јединице другачије правило. МУП шаље искључиво појединце а не целе јединице. Тако да сваки припадник војске може остварити увид у ранг листу која је јавно доступна, и зна када би могао отићи у мисију. Све је транспаретно док у МУП-у није такав случај. Потребно је да МУП уреди ову област, дефинише јасна правила, да се сачињавају ранг листе и све буде јавно доступно и транспарентно. Да ли МУП има у плану да уреди и ову област и на који начин?

Према сазнањима до којих смо дошли – ове године у мировне мисије МУП треба да упути 7 полицијских службеника и то 5 у мисију на Хаити и 2 у мировну мисију на Кипру. До прошле године упућено је  6 припадника у мировну мисију у Либерији. Конкретније одговре на постављена питања су нам остали дужни, очекујемо да их у што краћем року доставе.

Одговор на предметну тему ССП ће добити мејлом од стране Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање након чега ће бити објављен.

ПУ Ниш – недостатак ручних радио станица и батерија

У ПУ Ниш полицијски службеници немају довољан број ручних радио станица а батерије на истим су кратког трајња. Док обављају патролну делатност, услед пражњења батерија, немају адекватну комуникацију са дежурном службом и осталим патролама на терену. Одређени број полицијских службеника бива упућен у службу без ручних радио станица због недостатка.

Одговор је дао Жељко Веселиновић којом приликом је саопштио да се ушло у процедуру занављања и набавке ручних радио станица и батерија за радио станице те да се у наредних 2 месеца може очекивати расподела по орг. јединицама након завршеног поступка набавке.

Да ли полицијски службеник може самостално обављати позорничку и патролну делатност ?

Због неуједначене праске на терену имамо различите ситуације где полицијски службеник обавља позорничку делатност самостално на позорничком рејону или пак у патроли на сектору. Потребан је јасан и недвосмислен став министарства као и упознавање свих руководилаца ради уједначеног поступања. ССП руководећи се безбедношћу и заштитом самог полицијског службеника сматра да не би требало нити смело упутити полицијског службеника самостално да обавља задатке нарочито на местима и у време где је опасност по безбедност грађана и имовине изражена а самим тиме и по ОСЛ. Пример је случај у ПУ Ниш, ПИ Црвени крст, насеље Сточни трг (ромско насеље) где се уједно поступа по акцији „Црни пут“  где је извршен напад на полицијског службеника Васковић Горана 28.2.2017. год. који је самостално обављао позорничку делатност, није имао ручну радну станицу а позорничку делатност је обављао у делу града где је велик број рецидивиста у извршењу кривичних дела. ССП је апеловао на начелника ПУ Ниш (како претходног, тако и тренутног) да се не упућују самостално полицијски службеници да обављају задатке у овом подручју због високог ризика по безбедност полицијских службеника.

Помоћник начелника Управе полиције, господин Јоксимовић дао је одговор да предметна материја на основу Закона о полицији кроз адекватан правилник још није уређена те да ће то ускоро бити регулисано доношењем правилника. У претходном периоду послато је више инструктивних депеша руководиоцима да се позорничка делатност обавља самостално пешице с тим што је руководилац дужан да на основу безбедносне процене тамо где је ситуација повишеног ризика позорничку делатност обављају два позорника. Патролну делатност обављају минимум два полицијска службеника.

Одмаралишта „НАРЦИС“ и „ПРОМЕНАДА“

Дописом број 01-9398 од 1.12.2016. године министар се обратио Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије предлогом да одмаралишта „Променада“ у Врњачкој Бањи и „Нарцис“ на Златибору се „врате“ поменутом органу на управљање јер „МУП нема потребу за коришћењем хотела“

Хотели су одмаралишта запослених у МУП којима управља министарство, сматрамо недопустивим да се хотели дају у надлежност другом органу чиме запослени остају без икаквог објекта где би могли да проводе одморе. Захтевамо да министар повуче предлог. Постављамо питање како то да два хотела која боље послују одлазе поменутом органу пре рецимо хотела на Гочу који није на атрактивној локацији и који не послује боље у односу на поменуте? Поред губитка права располагања над имовином неизвесна је каснија судбина запослених који раде у поменутим хотелима Посебно истичемо да запосленима у МУП су потребна одмаралишта јер велик број запослених користи услуге хотела због повољности које пружа које су једине прихватљиве запосленима када је у питању платежна моћ.

Одговор је дао Жељко Веселиновић који је рекао да је ситуација са свим одмаралиштима лоша и да сви послују негативно изузев одмаралишта у Бечићима, разлог за овакав биланс се огледа у мањкавости позитивноправних прописа Р. Србије којим је регулисано да сва зарада од пословања иде директно у буџет Р. Србије а да се из буџета МУП-а финансира функционисање одмаралишта с тим што из буџета Р. Србије зарада се не враћа у буџет МУП-а. Даље, Веселиновић је навео да проблем одмаралишта се огледа у великом броју запослених, инвестирању, цене су приближне тржишним, обезбеђивање исхране је отежано, приходи не завршавају у МУП већ као што је поменуто иду у буџет РС чиме се МУП-у само прави трошак, слаба је заинтересованост запослених за услуге. Такође, напоменуо је да  уколико би дошло до уступања одмаралишта Републичкој дирекцији за имовину РС, МУП би био обештећен у противвредности тржишне цене објеката. Када је у питању повраћај новца из буџета РС у буџет МУП-а од 2012. године у више наврата је тражен повраћај што није одобрено од стране Владе.

Синдикат српске полиције је мишљења да је недопустиво препуштање и олако одрицање од одмаралишта због мањкавости система и лоших позитивноправних прописа који су подложни изменама. Одмаралишта су традиција и тековина, с једне стране, а са друге решавањем правних мањкавости врло лако је могуће позитивно пословање, као што је случај у Бечићима, где би запослени радници ових објеката остали на радним местима, запослени имали своје одмаралиште, а МУП средства не само за нормално функционисање одмаралишта већ и зараду, односно могућност инвестирања и побољшавања услова смештаја. Оно што свакако не стоји у одговору господина Веселиновића јесте „слаба заинтересованост“ радника за коришћење објеката. Напротив, ССП мисли да послодавац свесно и намерно отежава коришћење објеката, чинећи све да та одмаралишта запосленима учини недодирљивим и недоступним.

ССП ће помно наставити да прати развој ситуације у вези са одмаралиштима у МУП-у, те предузети све расположиве мере и радње у складу са законом ради заштите имовине МУП-а и права запослених из области рада.

ПУ Врање

Да ли је тачан податак да официрима полиције ПУ Врање неће исплаћивати посебна накнада за рад са мигрантима у Прихватном центру у Прешеву?

Зашто се њима не повећава коефицијент плате када су ангажовани са ИЈП? често је случај да раде исте послове и под истим условима? О овоме смо упознали и усмено и писмено начелника ПУ Врање где је, очигледно под утицајем једне од најнестручнијих група за логистику и људске ресурсе у свим ОЈ МУП-а, изнео став да они немају право на повећање коефицијента плате.

Желимо да напоменемо да се у ПУ Врање због појединаца из Групе са људске ресурсе и Групе за логистику покрећу масовни судски спорови: вишак сати, посебна накнада, приправност и тражимо њихову одговорност за то. Лоша је њихова и сарадња са ССП, где када кажемо „ма људи ће тужити, они нама одговоре „па нека туже“ не покушавајући да реше проблем мирним путем.

Одговор је дао господин Јоксимовић који је изјавио да су у временском интевалу од 12.11.2015. до 15.2.2016. године официри ОП ПУ Врање координирали радом у ковиру ОП ПУ Врање што им јесте у опису послова и задатака које обављају. Од дана 13.8.20016. године када је формирана команда здружених снага остварују право на посебну накнаду за рад са мигрантима кроз планове. Када је у питању ангажман ИЈП, постоје 2 официра ОП ПУ Врање који су припадници ИЈП и као такви остварују право увећања коефицијента док остали официри не остварују право јер нису припадници ИЈП.

Хигијенско-санитарни услови припадника УГП, РЦ ГП према Хрватској (ГП Сот, Љуба Јамена, ГП за међународни друмски саобраћај Шид, ГП за међународни железнички саобраћај Шид)

Од стране Завода за јавно здравље Сремска Митровица, по иницијативи ССП, Службе  за превентивну здравствену заштиту и родну равноправност, извршен је епидемиолошки надзор над објектима поменутих  ГП којом приликом је утврђено да постоји бојазан од заразних болести због лоших хигијенских услова којом приликом је констатовано да је неопходно на свим пунктовима: 1.Обезбедити здравствено исправну воду за пиће
2.Обезбедити услове за одржавање хигијене руку ( текућа вода,течни сапун и убруси )
3.Обезбедити адекватне санитарне чворове ( тоалете)
4.Обезбедити посебне просторије за смештај лица у поступку преласка границе и пословима реадмисије
5.Редовно одржавање хигијене објеката и возила које употребљавају полицијски службеници ( чишћење и дезинфекција)
6.Редовно пресвлачење униформе и одржавање хигијене тела и одеће посебно у пословима реадмисије
7.Заштита од контакта са глодарима и змијама постављањем баријера и заштитних мрежа на прозорима и вратима које спречавају улазак како змија и глодара тако и инсеката (комараца пре свега), чувањем хране на адекватан начин као и одржавањем хигијене објекта
8.Обавезна употреба личне заштитне опреме у складу са достављеним препорукама

УГП као и Министарство су свесни недостатака на свим граничним прелазима и станицама за обезбеђење, они су евидентирани и у складу са материјално-финансијским могућностима опредељују се средства рекао је господин Бјелица. Од 2006. године када су преузети објекти од Војске Србије УГП је суочена са великим проблемима када је у питању одржавање и реновирање објеката што се одразило поред објеката СГП за ОБДГ тако и самих граничних прелаза јер материјална средства су лимитирана док су потребе знатно веће. У текућој години опредељен је део новчаних средстава за решавање нагомиланих проблема и они ће по приоритетима бити решавани у оквиру ограничених новчаних средстава.

Непопуњеност радних места у ПИ Неготин и недостатак просторно-техничко-материјалних услова за рад.

Лоша просторно-техничко-материјална ситуација и услови за рад као и непопуњеност радних места проблеми су великог броја организационих јединица у МУП. Када је у питању попуњавање радних места наилази се на тешкоће јер је на снази Закон о забрани запошљавања у јавном сектору, Влада на предлог надлежног министарства и уз мишљење Министарства финансија у оправданим разлозима може изузетно да запосли одређени број запослених. Специфична је ситуација када је у питању запошљавање у МУП где су поред општих услова неопходни и посебни услови као и  оспособљавање. Дирекција полиције по приоритетима на статешком нивоу планира попуњавање организационих јединица на образложен предлог руководилаца и министарство расписује конкурс за попуну радних места. Током године планирано је улагање у простороно-техничко-материјалне услове за рад запослених по приоритетима за шта су опредељена средства.

                                                                                                                           Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић