Skip to main content

Извршити проверу навода по пријави полицијских службеника ПИ Топола


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Г-дин Владимир Божовић

СЕКТОРУ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ
Г-дин Милош Опарница

Синдикат српске полиције је примио писани допис групе полицијских службеника из ПИ Топола, заведен под деловодним бројем 1608-01/13 од 04.02.2013. године, у коме се веома прецизно и до детаља објашњава крајње непримерено понашање командног кадра у овој Полицијској испостави, а посебно командира Малетић Горана и заменика командира Павловић Бојана и Милановић Николе.

ССП исказује пуно разумевање разлога због којих овај допис није потписан од стране његовог / његових аутора – у првом реду страх за сопствену егзистенцију и од могуће одмазде горе наведених лица.

Са наведеног разлога, а имајући у виду указивање на читав низ конкретних негативних појава и непримерених понашања, сматрамо да има места да у границама својих законских ингеренција предузмете одговарајуће мере и проверите основаност изнетих тврдњи, а да потом, уколико се исте покажу основаним, предузмете остале законом прописане мере ради санкционисања одговорних.

Као релевантан субјект који настоји да поводом сваког оправданог захтева полицијских службеника генерално, а посебно ако се ради о његовим члановима, заштити њихова права по основу рада, као и част и достојанство посла којим се баве, Синдикат српске полиције апелује да без одлагања узмете у разматрање писмено које је послато из ПИ Топола на адресу ССП, а које у прилогу достављам.

Број: 1626-01/13
Ужице, дана 07.02.2013.године

Председник
Глишо Видовић

Наводе из представке можете прочитати на овим документима

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ