Skip to main content

ЈК вози ауто са немачким таблицама, а шта каже закон?


Због интересовања јавности у вези навода у појединим медијима да је естрадна уметнице Ј.К. из Београда учествовала у судару, возећи аутомобил (џип) марке Мерцедес МЛ 320 ЦДИ немачких регистарских таблица и питања како и на који начин је регулисано управљање страним возилом држављана Србије на путевима у нашој земљи, Синдикат српске полиције

  САОПШТАВА:

 Грађани Републике Србије који имају истовремено пребивалиште у Републици Србији и у некој другој држави, могу да управљају возилима која су регистрована у иностранству, и то:

  1. Уколико се такво лице налази у радном односу у страној држави у којој има и једно од пребивалишта, о томе мора поседовати одговарајући доказ (оверена фото-копија радне књижице, потврда фирме у којој је запослен о тој чињеници);
  2. Уколико такво лице остварује право на пензионо-инвалидско осигурање у страној земљи где и има једно од пребивалишта, о томе мора поседовати одговарајуће доказе (решење надлежног органа о остваривању права на пензију, потврду о плaћању пореза на доходак, извештај кориснику о приспећу пензије, здравствену књижицу као доказ о остваривању здравствене заштите у тој држави);
  3. Уколико такво лице остварује право на пензионо-инвалидско осигурање у Републици Србији а центар животних и пословних активности му је у страној земљи где има и једно од пребивалишта о томе мора поседовати одговарајуће доказе (о плаћању режијских трошкова за стамбену јединицу у којој живи, о плаћању пореза на имовину, здравствену књижицу као доказ о остваривању здравствене заштите у тој држави);
  4. Уколико такво лице користи возило у власништву стране фирме, о томе мора поседовати одговарајући уговор о запошљавању закључен са том фирмом, којим се предвиђа да може користити возило те фирме. Напомињемо да лица која су власници фирме, а нису запослена у тој фирми, не могу управљати овим возилима уколико не испуњавају неке од других наведених услова;
  5. Уколико такво лице студира или се школује у држави у којој има једно од пребивалишта о томе мора поседовати одговарајући доказ (индекс/школску књижицу и потврду школске установе за текућу школску годину).

Изузетно од наведених правила, возилима регистрованим у иностранству могу управљати и чланови уже породице (супружник, деца, усвојеници, родитељи и усвојитељи) лица која испуњавају неки од наведених услова.
Ово право имају и лица која имају само пребивалиште у Републици Србији, при чему немају ни привремено боравиште, нити радну дозволу у некој страној држави, а која по уговору о запослењу користе возило страног лица за које обављају наведене послове при чему се у самом уговору мора назначити коришћење тог возила.
Уколико грађанин са пребивалиштем у Републици Србији (возач иностраног возила) поседује неке од наведених доказа, сматраће се да му центар животних и пословних активности није у Републици Србији што му даје право да управља возилом иностране регистрације. Документација коју буду презентовали возачи иностраних возила из једног од наведених услова ће се посматрати као скупина чињеница којом се са сигурношћу може утврдити да је том лицу центар животних и пословних активности ван Републике Србије.
У случају да у моменту контроле возач не испуњава неки од наведених услова, полицијски службеници ће привремено, до окончања потребних провера одузети возило или регистарске таблице.
Детаљније о овој теми можете пронаћи на http://bit.ly/Y6WBi1
Синдикат српске полиције захтева од Министарства унутрашњих послова, односно Управе саобраћајне полиције да јавно обелодани да ли се госпођа Ј.К. затекла у прекршају, због управљања возилом са страним регистарским таблицама. Да ли је предметно возило, односно регистарске таблице привремено одузете како закон налаже.
Сматрамо да се закон мора поштовати, посебно у случајевима када су у питању јавне личности које својим понашањем, и редовним процесуирањем морају служити за пример осталим грађанима, као порука да у овој земљи нема недодирљивих или повлашћених.
 С обзиром да се ради о јавној личности, тражимо да се детаљи управљања возилом са страним регистарским ознакама, предузетим мерама, као и детаљи саобраћајне незгоде јавно обелодане.
 Број: 129и/012
Београд, 01.11.2012. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ