Skip to main content

Још једна пресуда у корист члана ССП – полицајца са КиМ


1111И то каква? Детаљно образложена  и у складу са Уставом и осталим важећим законским и подзаконским актима. У кратком року решена,  на само једној нејавној седници већа Управног суда. Брзо, ефикасно и нетипично за данашње прилике и дешавања. Али када су међународни правни прописи, Устав, Закони и подзаконски акти на страни полицајца-члана ССП, који уз себе има и квалитетног правног заступника из редова овог синдиката, не би се требало толико ни чудити.

Као што је више пута јавности и директно послодавцу пренешено, ССП је посебан акценат ставио на борбу за права полицајаца са територије КиМ којима су незаконито уручени откази на основу Уредбе коју је донела Влада Републике Србије.  И како време одмиче ређају се пресуде у корист истих тих полицајаца.  О неким смо раније већ писали http://ssp.org.rs/arhive/9487, а овог месеца смо добили још једну, где је оспорено решење туженог органа Жалбене комисије Владе Републике Србије, враћено је истој на поновно одучивање и која ће наравно сносити и трошкове овог Управног спора.

Читајући и анализирајући образложење ове пресуде можемо потврдити оно што знамо. Првостепени орган и Жалбена комисија Владе Републике Србије нису навели ниједан правни основ за престанак радног односа тужиоца, т.ј. полицајца са КиМ, а који прописују важећи Закони Републике Србије. А то су у овом случају Закон о раду, Закон о полицији и Закон о државним службеницима. Такође је Управни суд оценио да су битно повређене одредбе из Закона о општем упраном поступку и донео пресуду да је Жалбена комисија Владе Републике Србије дужна да у року донесе ново решење које ће бити у складу са горе поменутим Законима придржавајући се примедби из ове пресуде.

Да доношење овакве пресуде не изискује много времена,  судских спорова, вештака, правних заступника и сл. доказује и то да је овај спор решен без јавне расправе, где је у Закону о управним споровима у члану 33. јасно назначено који су то услови, а услов је тај што је суд оценио да је оспорени акт  незаконит и да је очигледно да су повређена правила поступка.

Синдикат српске полиције још једном апелује на Владу Републике Србије да поштујући горе наведене правне акте врати у радни однос незаконито пензионисане колеге са КиМ који не желе пензију. Да им се понуди распоред на радна места у другим Управама МУП, а можда и у неком другом државном органу?

Пресуду Управног суда можете прочитати ОВДЕ.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ