Skip to main content

Јубиларне награде – одговор на допис


Синдикат српске полиције, упутио је крајем прошле године допис који се односио на организацију исплате јубиларне награде за раднике МУП.
Од Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова данас смо добили следећи одговор:
(кликни на документ да би га увеличао)

Ранији допис ССП:
Београд, 06.12.2011.године
Број: 630-01/11
Министарство унутрашњих послова
–          министру
Дирекција полиције
–          директору
Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова
–          начелнику
 
Поштовани,
Дирекција полиције – Полицијска управа за град Београд од 01.12.2011.године упутила је према терену депешу број 3525 која се односи на исплату јубиларних награда уз припадајући образац за подношење захтева за исплату јубиларних награда.
Синдикат српске полиције сматра да је неопходно да Министарство унутрашњих послова као целовит систем пропише јединствену и јасну депешу која се односи на ову област и упути је без дискриминације свим организационим јединицама Министарства.
Сматрамо да запослени у овом Министарству који испуњавају законске услове за исплату јубиларних награда не требају појединачно да подносе никакве Захтеве на прописаном обрасцу с обзиром да такав образац није прописан Законским нити подзаконским актима, већ да јубиларна награда треба да се исплати по аутоматизму и оствареном праву.
Истичемо да Министарство унутрашњих послова поседује електронску кадровску базу свих запослених и стога појединачно подношење Захтева за исплату јубиларних награда није потребно. Уместо личног подношења Захтева, кроз информациони рачунарски систем се могу одштампати спискови свих радника који имају право на јубиларне награде. Изузетак могу бити једино радници који су предходно радили у неком другом државном органу и да су у току рада прешли у МУП Србије, за такве раднике евентуално би дошао у обзир поднешење личног Захтева.
Аутоматском обрадом избегло би се непотребно трошење папира за подношење Захтева као и непотребно замарање радника који би морали да прикупљају и обрађују поднете Захтеве за исплату јубиларних награда.
Председник ССП
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ