Skip to main content

Како унапредити обуку и полагање возачких испита?


Комора испитивача возачких испита Србије, струковно удружење у чијем чланству је велики број наших колегиница и колега, саобраћајних полицајаца испитивача, покренуло је иницијативу за измене појединих одредби Закона о безбедности саобраћаја које се односе на полагање возачких испита и улоге испитивача.

Ми смо овде писали у више наврата о проблемима са који се срећу саобраћајни полицајци током рада на овим пословима. Указивали смо на проблем малог броја извршилаца, предвиђеног нивоа образовања на тим радним местима, трошковима које испитивачи имају и слично. Образац петиције, на ком се налази сви њихови предлози, можете преизети на следећем линку КИВИС а овде ћемо навести само неке карактеристичне примедбе Коморе:

  • У подзаконским актива у вези са ЗОБС брисати обавезу провере знања при обнови лиценце, а акценат дати на континуирано унапређење знања кроз семинаре (као што је то случај са другим струковним занимањима).
  • Да једном стечена лиценца испитивача буде истовремено важећа и за лиценцу инструктора (по аутоматизму). Онемогућити да испитивач постане неко ко није био инструктор и нема искуства у области обуке кандидата за возаче.
  • Да се измени практични испит, укине вожња по унапред утврђеним трасама (као што је случај у већини земаља Европе), т.ј. да се кандидати не припремају за само полагање испита, већ да покажу реално знање и вештине у саобраћају
  • Да се изврши ревизија питања на теоријском делу обуке, да се елиминишу беспотребна оптерећујућа статистичка питања а повећа број питања која су од суштинске важности (у сарадњи са катедром за безбедност саобраћаја саобраћајног факултета у Београду) уз прописивање процедура испита по моделима који се примењују у Европи и посебну разраду система бодовања којим ће моћи да буду уважене неке ситније грешке које не показују суштинско незнање.
  • Да први испитивач (на сувозачевом седишту) буде растерећен административних обавеза како би више пажње посветио безбедности и правовременом отклањању опасности.
  • Да се измене чланови ЗОБС који испитивачима онемогућавају уставно право на рад током чак две године, у случају одузимања дозволе на краће време и због мањих прекршаја.

Заиста сви ови предлози делују разумно и сврсисходно, очекујемо да ће држава озбиљно да схвати њихове разлоге и увиди жељу да цели просец обуке и самог полагања буде унапређен, а њима олакшан рад.

Служба за информисање ССП