Skip to main content

Ко полицајцима сме да брани слободну политичку вољу?


Београд, 23.03.2017. године, – Поводом непроверених гласнина да су поједине старешине (укључујући и оне ранга начелника ПУ) колегама забрањивале присуство скуповима кандидата за председника Републике Србије (посебно једног од њих), а наводно по изричитој наредби министра, имамо обавезу да колеге упознамо са њиховим Уставом и законима загарантованим правима, не улазећи у истинитост тих гласина.

С тим у вези подсећамо вас да је право на синдикално, професионално и друго деловање полицијских службеника јасно регулисано у члану 169. Закона о полицији који каже:

Полицијски службеници и остали запослени имају право на синдикално, професионално и друго организовање и деловање остварују на законом утврђен начин.
Полицијски службеници не могу бити чланови политичких странака, не могу се страначки организовати, нити политички деловати у Министарству.
Полицијски службеници не могу у униформи присуствовати страначким и другим политичким скуповима, изузев ако су радно ангажовани.
Поступање супротно одредбама из ст. 2. и 3. овог члана основ је за покретање поступка за утврђивање дисциплинске одговорности у смислу одредби овог закона којима се уређује дисциплинска одговорност запослених у Министарству.

Дакле, у ставу трећем више него јасно је истакнуто да полицајци „не могу у униформи присуствовати страначким и другим политичким скуповима, изузев ако су радно ангажовани“, што наравно имплицира апсолутну слободу присуства сваком скупу у цивилном оделу и њихово слободно време!

Полицијски службеници су пуноправни грађани ове државе и уживају сва уставом загарантована права међу којима је и слободна воља на изборима и нико им то не може ускратити нити забранити!

Свако друго тумачење је незаконито и повлачи консеквенце, те још једном позивамо све запослене да остану прибрани и достојанствени, и да нам се јаве за правну и сваку другу помоћ уколико трпе прикривене или отворене притиске и забране у том смислу!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић