Skip to main content

Ко у МУП има бесплатну исхрану?


Од Управе за послове исхране и смештаја добили смо одговоре на питања:

  1. Које категорије радника запослених на неодређено време имају право на плаћену исхрану о трошку МУП. (Ко су и који су то радници, навести и разврстати по управама, секторима, организационим јединицама)
  2. На који начин функционише систем „бонова“ за одређене категорије радника МУП који добијају право на исхрану у ресторанима МУП, који су у вашој надлежности.
  3. Којим актом је регулисана плаћена исхрана за одређену категорију радника којој МУП плаћа исхрану.
  4. Доставити копију аката (законских, подзаконских, уредби или интернеих дописа) који регулишу област у вези са овим питањима.

Допис и одговоре можете овде прочитати (кликом миша увеличај фотографију):


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ