Skip to main content

Колико вреди живот полицајца у Србији?


foto2(1)Живот полицајца је свакога дана „на коцки“. Не може проћи ни дан а да се не деси напад или несрећни случај где је он жртва. Гледајући оваква дешавања јасно нам је да све то умногоме утиче на приватан животу било ког полицајца. Брига његове породице коју са малом платом издржава је сваким даном све већа. Шта ће се десити ако…? Дође до саобраћајне незгоде при журби на интервенцију? Буде рањен на дужности или ван? Не дај Боже изгуби живот јурећи разбојника? Много питања, много ризика у оптицају а мало решења.

Синдикат српске полиције је више пута указивао на потребу бољег опремања полицијских службеника, а поготово оних који свакодневно ризикују животе радећи на улици (исправна возила, заштитни панцири, боље наоружање, безбедносна процена, психофизичка тестирања и сл), али колико видимо стање у МУП-у је такво да новца има мало, а део који простане се неравномерно распоређује. Због свих тих ситуација долазимо до оне крајности, да када се нешто деси долази до пребацивања одговорности. И тада је касно нешто променити. Ако нам је за неку малу утеху, ову информацију није на одмет знати: СВИ ЗАПОСЛЕНИ У МУП-У СУ ОСИГУРАНИ.   И то почевши од 05.08.2014 године, у наредних годину дана.

Циљ овог текста је давања више информација запосленима у МУП-у, ученицима, студентима и осталима ради остваривања својих права. На отвореном поступку јавне набавке, најбољу понуду је дао осигуравач „ДДОР Нови Сад“ . Премија осигурања износи 13.190.008,00 динара коју МУП исплаћује на 12 једнаких месечних рата. Ако узмемо у обзир да је овом полисом осигурано око 46.000 запослених и осталих при МУП-у, долазимо до цифре да премија по једном осигуранику износи 287 динара годишње. Ова премија осигурања се односи на: раднике који су у радном односу на неодређено и одређено време, летачко особље  и путници у ваздухопловима МУП-а, ученици, студенти и полазници курсева при МУП-у и лица по посебном позиву.

Суме осигурања су:
– Смрт услед несрећног случаја (насилна смрт) = 554.400 динара
– Смрт услед болести (природна смрт) = 308.000 динара
– Инвалидитет 100% = 616.000 динара

За све горе наведено, укупна премија осигурања износи 13.190.008 динара.

Приликом подношења захтева за исплату осигуране суме неопходно је предати одговарајућу документацију коју запослени углавном могу пронаћи у својим организационим јединицама. Такође се могу обратити и синдикалном представнику ССП ради добијања детаљнијих инструкција и наведене документације. Вреди знати да је по Уговору о јавној набавци услуга уколико је МУП на време уплатио премију, рок за исплату осигуране суме на рачун 14 дана.

Да ли је сума осигурања мала с обзиром на ризик који носи полицијски посао?  Да ли је можда било потребно унети још параметара у тој суми: нпр. повреда на раду са последицама у виду тешких телесних повреда? Можда и саобраћајне незгоде? Ова питања ћемо поставити и послодавцу и захтевати да се приликом склапања следеће полисе она прошири.

Јер ако живот једне племените животиње као што је коњ може бити осигуран на износ од око 500.000 динара, сматрамо да запослени у МУП-у који вредно раде као поменута животиња заслужују боље услове осигурања.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ