Skip to main content

Лош Предлог Правилника о утврђивању послова који су неспојиви са пословима полицијског службеника


Поштовани,
Секретаријат Министарства упутио је 27.09.2012.године акт 02/1 број 831/12 који се односи на прибављање мишљења Предлога правилника о утврђивању послова који су неспојиви са пословима полицијских службеника.
Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, Управа за људске ресурсе, својим актом 06/2 број: 5474/2012, од 10.10.2012.године упутила је примедбе на предлог поменутог Правилника.


Синдикат српске полиције проучио је примедбе Управе за људске ресурсе које се односе на Предлога правилника о утврђивању послова који су неспојиви са пословима полицијских службеника које је израдио Секретаријат и сматра да су примедбе Управе за људске ресурсе, изнете у 12 тачака – оправдане.
Сматрамо да се предметни правилник мора много прецизније, јасније и садржајније уредити како би се избегло евентуално произвољно тумачење и штетне последице за раднике.
Синдикат српске полиције ставља се на располагање у циљу заједничког рада и давања мишљења на будућу верзију предметног правилника.
С поштовањем,
Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ