Skip to main content

Међународна сарадња – састанак са представником Шведске полиције


Међународна сарадња – У Београду је 20.03.2013.године одржан састанак између представника Синдиката српске полиције и представника Шведске полиције који су задужени за реализацију пројеката у Министарству унутрашњих послова.

Синдикат српске полиције представљали су Исидора Радовановић -председник СГ Земун и Кристина Даниловић, испред Шведске полиције били су главни полицијски саветник Hans Järvestam и Маја Живановић асистент главни полицијски саветника и асистент на пројектима, обоје при Регионалној канцеларији у Београду у склопу Међународне сарадње и развоја Шведске полиције. Комуникација током састанка је била на енглеском језику – без присуства преводиоца.

У уводном обраћању, представио се господин Järvestam и свој професионални пут у Шведској полицији. Он је од 2004.године на позицији главног координатора пројекта у МУП-у Србије започетог и финансираног од стране  Шведске полиције и Владе Шведске  који има три сегмента Унапређење рада криминалистичке технике и форензике, Обавештајни рад и родна равноправност са под темама као што су полиција у локалној заједници, родно насиље и др.

Исидора Радовановић је предочила предлог пројекта Синдиката српске полиције који се односи на превенцију и процесуирање родног насиља над женама са акцентом на адекватну обуку жена полицајаца, инспекторки у полицијским станицама, социјалних радника, доктора у болницама и тужилаца у локалној заједници.

Господин Järvestam је изразио позитиван став о предлогу и сугерисао да се за почетак реализује у полицијским станицама у Београду и ако се директор полиције Милорад Вељовић сложи, касније реализује и у другим станицама у Србији. Господин Järvestam је навео да сматра да би такав вид практичне обуке требало увести и у склопу наставе на Полицијској Академији јер сматра да је проблем насиља над женама велики проблем у Србији а да полиција не предузима адекватне мере и радње ради превенције и санкционисања истог, вероватно због непознавања проблематике.

Текст пројекта Синдиката српске полиције који је сачинила Исидора Радовановић, предат је у писаној форми на енглеском језику, господину Järvestamu који је рекао да ће га проследити својим претпостављенима у Шведску на разматрање и коначно одлучивање и  да ће одговор знати за две недеље о чему ће обавестити синдикат.

Исидора Радовановић

 

WOMEN POLICE OFFICERS HELPING WOMEN IN LOCAL COMMUNITY

 GOAL: PREVENTION AND PROSSECUTION OF GENDER VIOLENCE IN LOCAL COMMUNITY – PROACTIVE AND REACTIVE

PARTICIPANTS: FEMALE POLICE OFFICERS, FEMALE SOCIAL WORKERS AND WOMEN IN HEALTH CARE SYSTEM

BRIEF DESCRIPTION: RECOGNITION AND IDENTIFICATION OF GENDER VIOLENCE BY SPECIFIC TRAINNINGS OF POLICE WOMEN, SOCIAL WORKERS AND WOMEN IN HOSPITALS

FEMALE POLICE OFFICERS:

 • In Duty service at the police station
 • In field patrol
 • Sector leaders
 • Inspectors for family violence

Those police officers have the first contact with female victims of gender or family violence, so they should be trained to recognize and take all actions and measures under the legal authorization at the spot. They need to carry out conversations with victims on professional way and to contact the local relevant institution such as district attorney on duty, social worker and hospital. They must know how to bring out all relevant evidence and press criminal charges against violent person.

They must be trained to recognize victims of human trafficking.

REASON: Present acknowledge of the issue and taking no actions and measures.

REALIZATION:

 1. training of the female police officers through seminars, works shops and working groups
 2. joint education of the female police officers with local Centre for social work, women employed in hospital and other relevant local institutions

EXPECTED RESULTS:

 Prevention of gender violence

 1. Pressing criminal charges
 2. Prevention of human trafficking
 3. Prevention of murder of the women – victims of family violence, suicide of the women – victims of the family violence and murder of children – victims of family violence

WHERE: In all police stations

PROMOTION: Make posters with information about women – victims of gender violence, human trafficking etc. Tell about the possibilities to report that kind of violence in local police station and get legal protection by providing them with addresses, numbers of the city buses, e- mails, and telephone numbers. Those posters should be put on a places where women, in local community, visiting in great number.

PROPOSAL FOR THE FIRST PLACE OF REALIZATION:

POLICE STATION IN ZEMUN

 • through years making efforts to develop police in local community on micro and macro plan
 • reach concrete results with main goal to increase security of the local inhabitants
 • in cooperation with township Zemun successfully carry out the video monitoring over primary and secondary schools 24/7 which is put in police station in Zemun in space particularly build for that purpose time by time organized propaganda action
 • the last one was competition in fine arts on theme „Police against gluttons and bogeymen“ for the children in the kindergarten age and for the children till 4.grade in primary school with  great  response when was by the police officers and artist Dobrosav Bob Zivkovic chosen the best ten drawings and set as an permanent exhibition in police station space. The whole event was followed by the leading media. Every child got a letter expressing gratitude made by artist Bob Zivkovic, a balloon with police badge, sweets
 • female police officers organized themselves and adapt an room for fitness purpose both for female police officers and for the female citizens from Zemun

KEY WORDS: gender equality, gender violence and police in local community


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ