Skip to main content

Месечни састанак у Кабинету: Нов састав Радне групе доноси и нов приступ у раду


Београд, 10.8.2017. године, – Одржан је осми месечни састанак са Радном групом МУП-а за сарадњу са синдикатима са почетком у 10.00 часова. Синдикат српске полиције представљали су председник синдиката Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић и Синиша Ћук члан Главног одбора синдиката. Радна група је овог пута наступила у измењеном саставу а састанак је водила новоименована координаторка Радне групе, државни секретар Министарства, госпођица Дијана Хркаловић.

Након уводних речи, упознавања и жеље за добром и успешном сарадњом госпођица Хркаловић нас је упознала са намером Министарства да званично предложи измене појединих одредби Закона о полицији, изложила је неколико главних циљева који се желе постићи планираним изменама и позвала нас да јој доставимо предлоге нашег синдиката, оцене појединих, нама спорних одредби у закону, а све у циљу израде што ефикаснијег закона који ће задовољити очекивања и потребе и запослених и грађана. Председник Ранитовић се захвалио на добијеним информацијама и предочио чињенице да смо ми неке наше примедбе на закон већ упућивали надлежнима, што кроз иницијативе пред Уставним судом, што достављањем одређених предлога Народној скупштини РС, али и да ћемо са великим задовољством учествовати у припреми новог предлога Министарства јер нам је стало да добијемо стабилан закон који ће на дужи временски период омогућити ефикасну службу, али и права запослених.

Након тога прешло се на рад по следећим темама:

  1. Приправност припадника ватрогасно-спасилачких јединица

Већ дуже од годину дана у СВС се не врши реално одређивање приправности ватрогасцима-спасиоцима. Таква мера је уследила након појаве неумереног одређивања таквог статуса „свуда и свакоме“, односно без реалне потребе. Уместо утврђивања појединости и оправданости, те кажњавања одговорних, примењена је својеврсна казна према скоро свим запосленима. Тако да тренутно имамо ситуацију да се у већини организационих јединица врши злоупотреба појма „стална доступност“ на тај начин што се усменим наредбама запослени принудно стављају у статус приправности и обавезе одазивања на интервенцију, а да то не остаје нигде забележено нити им се такав статус плаћа у складу са одредбама Закона о полицији.

Тражимо поштовање закона у том домену и предлажемо исправљање неправде и надокнаду материјалне штете запосленима коју су претрпели у последњих годину и нешто више дана. Односно, предлажемо да МУП понуди склапање споразума о вансудском поравњању свим ватрогасцима, као меру којом ће бити избегнути беспотребни судски трошкови, који би неминовно уследили након подношења многобројних тужби о којима ти људи озбиљно размишљају већ дуже време.

Госпођица Дијана Хркаловић је дала реч Горану Николићу из Сектора за ванредне ситуације који је од нас затражио конкретне примере јединица у којима се не поштују прописи у вези са статусом приправности и прековременог рада. То смо и учинили и већ данас послали примере колега у Новој Вароши, Лазаревцу, Шиду, Старој Пазови, Пећинцима, Руми и Сремској Митровици. Позивамо чланове да нам се јаве и доставе информације у својим организационим јединицама ради решавања пропуста.

  1. Срамотна дисциплинска пријава у Управи граничне полиције

Тражили смо испитивање целог случаја у Управи граничне полиције, Регионалном центру према Македонији, где је спроведен, према нашем мишљењу срамотан, дисциплински поступак против полицијског службеника. Сматрамо да се оваквим поступцима омаловажавају полицијски службеници и да ти поступци служе пре свега њиховом „дисциплиновању“. Срећом, дисциплински старешина је донео разумну пресуду и ослободио колегу Милана Илића, а с друге стране, будући да је он одбрану изнео лично, без ангажовања правног заступника, направљена је уштеда МУП-у у износу од најмање стотинак хиљада динара. Очекујемо да након утврђивања свих релевантних чињеница уследи санкционисање виновника ове бруке за службу.

Госпођица Хркаловић се сложила да се понекад покрећу поступци који не служе на част ни полицијским службеницима ни старешинама а поготово угледу Министарства и да треба радити на спречавању таквих појава које нам свима наносе штету, али да свака прича има две стране медаље те је реч дала представнику Дирекције полиције који нам је предочио све детаље овог немилог догађаја. Сматрамо да ће депеша у вези са овим и сличним догађајима која је послата на терен у РЦ према Македонији бити довољна превентива али ћемо пажљиво пратити њено поштовање и реаговати у складу са тим.

  1. Проблем вишка радних сати у ПС Босилеград

Као што је познато, у ПС Босилеград, због специфичних околности, постоји проблем са сталним стварањем вишка радних сати који није могуће отклонити. Због тога запослени на сваких 6 месеци подносе захтеве за склапање споразума ради исплате тих остварених вишкова. У ранијем периоду то је реализовано редовно и несметано, међутим, сада се неоправдано дуго чека сагласност Сектора за људске ресурсе што успорава процес и ствара незадовољство код запослених. Тражили смо убрзавање тих поступак колико је то могућно јер су незапослени незадовољни и нестрпљиви и постоји реална могућност утужења а самим тиме и стварања додатних трошкова за министарство што никоме није у интересу.

Господин Драган Цветковић из Сектора људских ресурса саопштио је да је остварио контакт са начелником Полицијске управе Врање и договорили су да се изврше провере о постојању вишкова радних сати, те да се у складу са утврђеним донесе одлука о даљим корацима. Госпођица Хркаловић је додала да је сигурна да ти вишкови постоје јер је лично упозната са условима рада у Босилеграду, као и са недовољном попуњеношћу људством, да је стога неминовно да до вишкова радних сати долази како би служба неометано функционисала и наложила је Цветковићу да то одради што хитније те да се људима понуди споразум о вансудском поравњању и исплати зарађени новац.  

  1. Урачунавање пута у радно време

У ПС Босилеград не поштује се депеша министра којом је одређено урачунавање времена проведеног на путу до извршења задатка у редовно радно време. Упркос више упозорења командиру Стојнев Новици, упућених од стране наших активиста, упркос томе што је са тиме упознат и начелник Одељења полиције у ПУ Врање, који је депешу проследио свим јединица, поменути командир и даље не поштује наређење министра. Потребно је отклонити проблем и санкционисати командира који из само њему познатих разлога не жели да поштује депешу.

Аналогно претходном питању, госпођица Хркаловић је наложила колегама из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције да се под хитно наложи спровођење прописа и депеше министра.

  1. Статус приправности старешина у Дирекцији полиције

Према нашим незваничним сазнањима, на последњем састанку директора полиције, господина Ребића, са руководствима полицијских управа, наређено је да „старешине не могу писати приправност“. Искрено, сумњамо да је то баш тако речено, верујемо да је скренута пажња на појаву злоупотребе код одређивања статуса приправности и превеликог броја сати на месечним нивоима у појединим организационим јединицама. Ипак, на терен се проширила другачија верзија, односно барем у већини полицијских управа је пренесено, како смо горе навели, да је „директор забранио писање налога за приправност за старешине“.

Став ССП јесте да старешине нису изузете од примене било ког закона ове државе (мада се појединци међу њима често тако понашају) и да се и одредбе Закона о полицији које запосленима дају право надокнаде у статусу приправности односе и на старешине. Наравно, свака контрола и санкционисање злоупотребе имаће нашу подршку.

Државни секретар Дијана Хркаловић је саопштила да је разговарала са директором Ребићем на ову тему и да је јасно да се ради или о несхватању и погрешном тумачењу или о свесном извртању његових речи. Став руководства МУП јесте да се закони морају поштовати једнако за све и да нико нити жели, нити може да забрани статус приправности за старешине било ког нивоа. Једноставно, ради се о томе да су, након утврђених нелогичности у појединим подручним полицијским управама, наложене мере стриктне контроле и реорганизације система рада тамо где је то оправдано, сврсисходно и могуће. Због специфичности сваке управе појединачно, није могуће униформно решење за све, те ће бити праћена примена наложених мера и пружена потребна помоћ свакој јединици. Дакле, старешине полиције, баш као и сви други полицијски службеници, могу бити у статусу приправности када је то неопходно за функционисање службе.

  1. Запослење супруге покојног колеге ватрогасца

Синдикату се молбом за помоћ обратила госпођа Горица Милошевић из Ниша, супруга изненада преминулог 42-годишњег ватрогасца-спасиоца Милана Милошевића. Она моли за посао у МУП, али знајући да ми нисмо права адреса за тако нешто она се обратила и надлежнима у СВС и ПУ у Нишу.

Замолили смо да, уколико је икако могуће, Министарство изнађе могућност и запосли супругу покојног колеге.

Дијана Хркаловић је изјавила да се сви у руководству МУП-а слажу да је потребно помоћи госпођи Милошевић и дала је налог Драгану Цветковић да оствари контакт и реализује наведено, било преко уговора о делу, било на неки други адекватан начин.

  1. Електронско оцењивање полицијских службеника

Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-у прописано је да је ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА ЈАВАН (члан 3. став. 1), те да (члан 15) оцењивач на крају сваког циклуса оцењивања (полугодишта) обавља разговор са запосленима чији рад оцењује и да у току разговора упознаје запосленог са оценом и унетим коментарима и заједнички утврђују, уколико је потребно, активности и временске рокове за унапређење компентенција и резултата рада запосленог. Такође је прописано (члан 16) да несугласице између оцењивача и запосленог решава контролор. Одговорно тврдимо да руководиоци у МУП-у нису испунили напред наведене, а прописане им обавезе, тј. поступак оцењивања не да није био јаван, већ су оцене, без претходног разговора и консултација са запосленима једноставно унете у систем, а у највећем броју организационих јединица нису ни саопштене запосленима.

Овакво поступање руководилаца је недопустиво и представља повреде службене дужности – поступање противно налогу или упутству за обављање послова које је изазвало или могло да изазове штетне последице мањег значаја (лака повреда службене дужности) и повреда права запослених и незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузрокују штету или незаконитост у раду (тешке повреде службене дужности).

Чланови радне групе из Сектора људских ресурса и Дирекције полиције су става да до кашњења углавном долази због преобимности посла и чињенице да се ради о новини са којом се не сналазе подједнако добро сви руководиоци. На питање које им је госпођица Хркаловић поставила, да ли је синдикат у праву да су старешине, које су донеле одлуке о оценама и унеле их у систем, биле дужне да са запосленима обаве разговор и упознају их са оценама, добијен је недвосмислено јасан потврдан одговор. Наложено је хитно исправљање пропуста и обављање разговора са свим запосленима ради њиховог упознавања са добијеном оценом и дефинисања начина за унапређење појединих елемената рада који сачињавају оцену.

  1. Питања која смо постављали на предходним састанцима:

  • Управа граничне полиције

Који је начин изабран за решавања проблема обрачуна радн их сати пре и после смене до и са граничног прелаза, са посебним акцентом на полицијске службенике који возе смену?

Државни секретар Дијана Хркаловић је става да се мора изнаћи решење које ће омогућити да људе на положаје возе возачи а не један од њих из екипе, да се померањем радног времена дежурне службе може нешто тако постићи и да је то ефикасније и свакако безбедније по саме запослене. Тражила је да Радној групи доставимо списак конкретних јединица у којима се људи сусрећу са тим проблемом.

  • Драгачевски сабор трубача у Гучи

Да ли је, сходно обећању, донета одлука да износ дневница за полицијске службенике ангажоване на обезбеђењу сабора трубача, аналогно фестивалу Егзит, буду обрачунате у износима од 500 динара дневно?

Министар је, уважавајући специфичности обезбеђења сабора трубача у Гучи, већ донео Одлуку и дневнице за ангажоване полицијске службенике износиће 500 уместо стандардних 150 динара.

Састанак је завршен у 10.50 часова, протекао је у позитивној радној атмосфери и представља благо освежење у односу на неколико претходних састанака одржаних последњих месеци. Задовољни смо изреченом на овом првом састанком са Радном групом у новом саставу, очекујемо брзу реализацију договореног и надамо се да ће ова Радна група показати више енергије и спремности за решавање проблема запослених него што је то био случај са предходном.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић