Skip to main content

Милораду Вељовићу: Ургенција – проблеми у Полицијској бригади


2013-10-21 Директору ургенција бригадаПоштовани господине Вељовићу,

Председник СГ Полицијска бригада, Дејан Величковић упутио Вам је 13.02.2013. године допис у вези идентификованих проблема у Полицијској бригади у Београду. До данашњег дана, од Вас нисмо удостојени писменог одговора и предлога за решење проблема организационе природе. Пре свега радног времена, опреме и возила.

С тим у вези, молимо Вас за хитан писмени одговор шта сте предузели поводом дописа који Вам шаљемо у прилогу.

Такође, подсетићу Вас и молим  за информацију у вези предлога систематизације за дирекцију полиције, предлог решења у вези привременог одузимања службеног оружја радницима са шифром „Ф“ и поступања приликом контроле боловања. 

Истичем да на предходна питања нисмо добили писмене одговоре и предлоге за решење проблема те се питамо да ли имамо проблеме у комуникацији или је по среди игнорисање овог Синдиката.

С поштовањем,

Председник ССП
Гишо Видовић

Број:2281-01/13
У Ужицу, 22.10.2013. године

Препис дописа 13.02.2013.године !

Поштовани директоре Вељовићу,

У циљу решавања конкретних проблема (о којима смо дискутовали на радном састанку 13.02.2013.године), предлажемо Вам решавање два проблема која су приоритетна, а то су:

  1. Радно време полицијских службеника у 1 и 2 батаљону опште намене Полицијске бригаде, као и  радно време чете из 3. батаљона за специјалне намене која прати њихове смене и
  2. Набавка одговарајућих-специјализованих службених возила за потребе Полицијске бригаде.

1. Радно време

Полицијски службеници у 1 и 2 батаљону опште намене Полицијске бригаде, због нередовности у раду нису у могућности да испланирају своје приватне обавезе (породица…), из разлога што распоред рада (свакодневно) сазнају тек после 17,00 часова, а смене за наредни дан су непредвидиве, па су се због тога обратили Синдикату српске полиције да се са командантом Полицијске бригаде и Дирекцијом полиције покуша пронаћи за обе стране, прихватљиво решење.

Свесни смо да се радно време усклађује са потребама за ангажовањем јединице, а које диктирају задаци достављени од стране ПУ за град Београд. Мишљења смо да би са бољом комуникацијом „ПУ за град Београд – Полицијска бригада“, као и планирањем службе у оквиру Полицијске бригаде, могло доћи до алгоритма који би се могао применити приликом израде распореда, а са којим би полицијски службеници добили тражено редовније радно време  што би допринело лакшем организовању породичних и других обавеза полицијских службеника.

Синдикат српске полиције предлаже трајно решење проблема радног времена полицијских службеника 1. и 2. батаљона опште намене Полицијске бригаде, а то је:

  1. формирање-попуњавање још две чете у 2. батаљону опште намене (које још нису формиране-попуњене),
  2. попуњавање 4. батаљона за обезбеђење одређених објеката и личности који би преузео обезбеђење штићених лица које сада обезбеђују 1. и 2. батаљон опште намене.

 Напомињемо да би решавање ових проблема омогућило ефикасније обављање радних обавеза и задатака.

2. Возила

Предлажемо да се формира независна стручна комисија МУП-а, која би у присуству делегације Синдиката српске полиције, извршила контролу техничке исправности појединих обележених службених возила која се налазе у употреби у Полицијској бригади, као и преглед и утврђивање потребних преправки и недостатака на службеним возилима, првенствено на обележеним службеним возилима марке-типа “Fiat – Ducato“ (у којима недостаје систем за грејање задњег дела возила, седишта (у задњем делу истих) нису довољно размакнута, тако да  када се сместе два полицијска службеника са комплетном заштитном опремом један мора да седи на пола седишта), и обележеним службеним возилима марке-типа “Peugeot – Boxer“ (у којима су иза седишта за возача и сувозача, смештена још три – четири полицијска службеника на тапацираној клупи, без грејања, без прозора на вратима и без могућности да прате стање ван возила).

 У циљу повећања ефикасности рада и обављања послова неопходно је да се за потребе Полицијске бригаде изврши набавка следећих возила:

  1. 10 (десет) необележених путничких возила мање кубикаже, за послове и задатке обезбеђења одређених објеката и личности у Полицијској бригади, (која би се користила за „дужи“ рад у месту због грејање и хлађење, у зависности од временских услова), а све у циљу замене дотрајалих и неисправних (технички) возила која се тренутно користе.
  2. Једно возило веће кубикаже (мин. 2000ccm), а које би било коришћено на непосредном обезбеђењу и пратњи штићене личности (Љубише Бухе – Чумета), на територији Републике Србије
  3. 5 (пет) обележених теренских путничких возила – „Џипови“, за посебне задатке (возило у које се „комотно“ могу сместити четири до пет полицијских службеника са заштитном опремом за ЈРМ и штитом, а по потреби и панциром и оружјем дуге цеви), што би нам омогућило брже и ефикасније извршавање истих.
  4. 5 (пет) обележених службених возила марке-типа “Fiat – Ducato“, наменски преправљених за превоз једног одељења полицијских службеника са заштитном опремом за ЈРМ.

Са поштовањем,

                                                                     Председник
СГ Полицијска бригада
Дејан Величковић

                                                                                                                         


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ