Skip to main content

МУП крије информације, Повереник на потезу!


Ужице, 18.02.2016. године,- Биро за информације од јавног значаја при Кабинету министра унутрашњих послова донео је 10. фенруара решење 02/5 број:197/16 којим се одбија Захтев за приступ информацијама од јавног значаја који је поднео Синдикат српске полиције 08. фенруара ове године.

Захтевом је тражена копија докумената, аката-извештаја свих начелника организационих јединица у седишту МУП-а, свих начелника подручних полицијских управа и руководиоца Координационе управе за КиМ које су доставили начелнику Управе за људске ресурсе – Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова, а по захеву садржаном у депеши председника Комисије за координацију вршења провера испуњености услова за рад запослених у МУП-у Милоша Опарнице број 8024-1/15/7777 од 4.11.2015. године.

Свесни чињенице да тражена документа могу садржати и податке о личности које се не могу доставити трећим лицима без пристанка лицâ на које се ти подаци односе, нагласили смо да нам такве документе доставе на начин на који неће бити угрожени лични подаци запослених у МУП-у, тј. „сенчењем“/затамњивањем тих података.

Ипак, одговорна лица Министарства су наш захтев одбила и то одбијање образложила наводећи неколико основа, позивајући се на одредбе Закона о доступности информација од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, упркос наших јасних назнака у захтеву. На тај начин министарство покушава да нас онемогући у даљем законском поступању, ускративши нам тражене податке. Свакако да ћемо да искористимо могућност да на ово одбијајуће решење изјавимо жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

У овом одбијајућем решењу, Министарство наводи да „акти-извештаји начелника управа у седишту Министарства и начелника подручних полицијских управа садрже имена и презимена полицијских службеника, матичне бројеве, организационе јединице у којима су запослени, као и податке о осуди за кривична дела“!

Поновимо још једном део цитиране реченице из решења „податке о осуди за кривична дела„. Овом реченицом Министарство признаје да су вршене некакве оперативне провере, или како год их они називали. Али, наравно да том приликом није испоштован Закон о заштити података о личности који прецизира начин прикупљања и обраде података, а у члану 8. одређује и да обрада података није дозвољена ако „Физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења“!

Синдикату српске полиције није познат ни један једини случај давања сагласности за обраду података о личности у смислу чланова 10. и 15. или обраду нарочито осетљивих података из члана 16. и 17. поменутог закона, којим би полицијски службеници овластили МУП за обраду података у циљу одређивања „неподобности“ за рад у Министарству, из чега се, сасвим логично, може закључити да све безбедносне провере извршене током започетог процеса „рационализације“, или „декриминализације“ како су га на почетку назвали па од тог термина одустали, биле су нелегалне и због њих ће неко морати да одговара. Пре или касније.

Синдикат српске полиције наставиће да ради на прикупљању чињеница и релевантних доказа и неће дозволити да проток времена учини своје, да се на ове срамне поступке представника послодавца заборави. Овде можете погледати наш захтев али и прочитати садржај решења којим одбијају достављање докумената:

Служна за информисање ССП
Миле Лазаревић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ