Skip to main content

МУП: Оформљена комисија за утврђивање репрезантативности ССП


vaznoПоштовани пријатељи, симпатизери и чланови Синдиката српске полиције, поносно и уздигнуте главе, дочекали смо и тај дан да уђемо у процедуру утврђивања репрезентативности. Дописом  Управе за људске ресурсе, обавештени смо да је формирана Радна група са задатком да утврди да ли постоје услови за утврђивање репрезентативности.

Из наших добро обавештених извора сазнали смо и добили материјалне доказе о томе да појединци из врха Министарства, потпомогнути појединим синдикатима у МУП, чине све да нам се репрезентативност оспори, слично као када су дали све од себе да се неком другом синдикату репрезентативност призна.

Због свега изнесеног, молим све синдикалне активисте за пажњу и озбиљност, с напоменом да посебно воде рачуна о чланству и могућем утицају трећих лица на чланове. Свако уочавање неправилности или очигледно кршење закона треба пријавити  Централи Синдиката. Нове приступнице слати брзом поштом због хитности.

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор финансија, људских рвсурса и заједничких послова
Управа за људске ресурсе
06/2 број: 914/2014
12.02.2014. године
Београд

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
председник Глишо Видовић
Бул. Зорана Ђинђића 104 11070 Нови Београд

 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је поводом Вашег захтова за утврђивање репрезентативности Синдиката српске полиције, решењем Кабинета министра број: 01-1250/14 -3 од 11.02.2014. године, образовна Радна група са задатком да утврди да ли постоје услови за утврђивање репрезентативности Синдиката српске полиције, сагласно одредбама Закона о раду и Посебног колективног уговора за полицијске службенике.

Имајући у виду наведено, у складу са чланом 227. Закона о раду потребно је најкасније до дана одржавања састанка Радне групе – 20.02.2014. године у 12:00 часова,  доставите следеће:

  • акт о упису у регистар,
  • изјаву лица овлашћеног за представљање и заступање о броју чланова синдиката и
  • приступнице, односно списак запослених који су чланови синдиката (потписан од стране лица овлашћеног за представљање и заступање синдиката и печатиран), као доказ о броју чланова синдиката, уз напомену да се притом мора водити рачуна о одредбама Закона о заштити подата оличности.

Такође, обавешгавамо Вас да је за 20.02.2014. годие у 12:00 часова, у сали 321, објекта СИВ 2, у Новом Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, заказан састанак Радне групе, па Вас стога позивамо да истом присуствујеге.

Picture 259


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ